ไอ้งั่งเศียรโล้น หลวงปู่สิมมา/อาจารย์เจียม เปิดจองวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ออกให้บูชาทั้งหมด 330 องค์

ไอ้งั่งเศียรโล้น หลวงปู่สิมมา/อาจารย์เจียม

ไอ้งั่งเศียรโล้น หลวงปู่สิมมา/อาจารย์เจียม
เปิดจองวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.
ออกให้บูชาทั้งหมด 330 องค์

มี 2 ขนาด
*ความสูง 2 นิ้ว (5 ซ.ม.)
*ความสูง 3 นิ้ว (7.5 ซ.ม.)

มีทั้งหมด 4 เนื้อ
*เนื้อสำริดมงคล (ชนวนครู) – เนื้อทองแดงผสมสำริดโบราณ ผสมชนวนครูอาจารย์เจียม และมวลสารต่างๆ
*เนื้อสำริดมงคล – เนื้อทองแดงผสมสำริดโบราณ และมวลสารต่างๆ
*เนื้อทองทิพย์ (ชนวนครู) – เนื้อทองเหลืองผสมสำริดโบราณ ผสมชนวนครูอาจารย์เจียม และมวลสารต่างๆ
*เนื้อทองทิพย์ – เนื้อทองเหลืองผสมสำริดโบราณ และมวลสารต่างๆ

มีทั้งหมด 14 รายการ ตามรูปครับ (ราคาอยู่ในรูป)

เนื้อพิเศษ
1.[พิเศษ] ไอ้งั่งเศียรโล้น สำริดมงคล (ชนวนครู) อุดกริ่ง ฝังตะกรุดทองคำ สูง 3 นิ้ว จารยันต์โดยอาจารย์เจียม ออกให้บูชา 5 องค์
2.[พิเศษ] ไอ้งั่งเศียรโล้น สำริดมงคล (ชนวนครู) อุดกริ่ง ฝังตะกรุดเงิน สูง 2 นิ้ว จารยันต์โดยอาจารย์เจียม ออกให้บูชา 10 องค์
3.[พิเศษ] ไอ้งั่งเศียรโล้น ทองทิพย์ (ชนวนครู) อุดกริ่ง ฝังตะกรุดทองคำ สูง 3 นิ้ว จารยันต์โดยอาจารย์เจียม ออกให้บูชา 5 องค์
4.[พิเศษ] ไอ้งั่งเศียรโล้น ทองทิพย์ (ชนวนครู) อุดกริ่ง ฝังตะกรุดเงิน สูง 2 นิ้ว จารยันต์โดยอาจารย์เจียม ออกให้บูชา 10 องค์

เนื้อมาตรฐาน สูง 3 นิ้ว
5.ไอ้งั่งเศียรโล้น สำริดมงคล (ผิวไฟ) อุดกริ่ง สูง 3 นิ้ว ออกให้บูชา 10 องค์
6.ไอ้งั่งเศียรโล้น สำริดมงคล (รมดำ) อุดกริ่ง สูง 3 นิ้ว ออกให้บูชา 25 องค์
7.ไอ้งั่งเศียรโล้น สำริดมงคล (ปัดเงา) อุดกริ่ง สูง 3 นิ้ว ออกให้บูชา 15 องค์

8.ไอ้งั่งเศียรโล้น ทองทิพย์ (ผิวไฟ) อุดกริ่ง สูง 3 นิ้ว ออกให้บูชา 10 องค์
9.ไอ้งั่งเศียรโล้น ทองทิพย์ (ซาติน) อุดกริ่ง สูง 3 นิ้ว ออกให้บูชา 15 องค์
10.ไอ้งั่งเศียรโล้น ทองทิพย์ (ปัดเงา) อุดกริ่ง สูง 3 นิ้ว ออกให้บูชา 25 องค์

เนื้อมาตรฐาน สูง 2 นิ้ว
11.ไอ้งั่งเศียรโล้น สำริดมงคล (รมดำ) อุดกริ่ง สูง 2 นิ้ว ออกให้บูชา 50 องค์
12.ไอ้งั่งเศียรโล้น สำริดมงคล (ปัดเงา) อุดกริ่ง สูง 2 นิ้ว ออกให้บูชา 50 องค์

13.ไอ้งั่งเศียรโล้น ทองทิพย์ (ซาติน) อุดกริ่ง สูง 2 นิ้ว ออกให้บูชา 50 องค์
14.ไอ้งั่งเศียรโล้น ทองทิพย์ (ปัดเงา) อุดกริ่ง สูง 2 นิ้ว ออกให้บูชา 50 องค์

ระยะเวลาจอง 11 – 30 พ.ย. 66 (จองพร้อมโอนยอดเต็ม)
วันที่ 1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป ราคาปรับขึ้นเป็นราคาหลังจองครับ
วัตถุมงคลเริ่มจัดส่ง 15 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป

*************************************

วาระปลุกเสก
1️⃣ วาระแรก (1 เดือน) โดย พระครูถาวรวนานุรักษ์ (หลวงปู่สิมมา) เจ้าอาวาสวัดสีมาราษฎร์วนาราม ร้อยเอ็ด
2️⃣ วาระสอง (1 เดือน) โดย อาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ (อาจารย์ฆราวาส แห่งบ้านโป่ง ราชบุรี)

#BaldHeadNgang
#LPSimma #WatSriMaRatchWanaRam
#ArjarnJiamMonSanehMuangMorn
#ไอ้งั่งเศียรโล้น #หลวงปู่สิมมา #วัดสีมาราษฎร์วนาราม
#อาจารย์เจียมมนต์เสน่ห์เมืองมอญ