โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรักและสันติ 1 วัตถุมงคล iPher_ePher_2

ด้วยรักและสันติ 1

iPher/ePher (ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ) องค์ครู-ต้นแบบ เนื้อสำริดมงคล ตาทองคำ
iPher/ePher (ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ) องค์ครู-ต้นแบบ เนื้อสำริดมงคล ตาทองคำ

🇹🇭 The LOVE & PEACE 1 project, started in 2019, aims to help those affected by violence in the 3 southern border provinces of Thailand.

MODERN MAJIK has created iPher/ePher for everyone to join in making merit. Part of the income contribute to The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR).
The money will be used in various projects of the Foundation, such as granting scholarships to youths in the 3 southern border provinces and other activities of the Foundation.

iPher/ePher has created by best material by the reputable master of Phra Ngang, Ancient Khmer bronze, ancient nails, ancient Chintakua, talisman, bullet shell and slate of mixed metals from Luang Pu Rit Rattanachoto, Chonprathan Rajadamri Temple Buriram Province and the slate of the Phra Kring of Wat Suthat. Consecrated by monks and master, including Luang Pho Mien, Janiangwanaram Temple Buriram Province, Luang Pho Panya, ChonlaPratan Rajadamri Temple Buriram Province Luang Por Amnat, Sri Lamyong Temple, Surin Province and Ajarn Jeam Mon Sanae Muang Mon Ratchaburee Province

📌Material consecration ceremony on September 1, 2019 by Luang Pho Mien, Janiangwanaram Temple Buriram Province, Luang Pho Panya, ChonlaPratan Rajadamri Temple, Luang Por Amnat, Sri Lamyong Temple, Surin Province

📌1st Ceremony of consecration on October 19, 2019 by Luang Pho Mien, Janiangwanaram Temple Buriram Province, Luang Pho Panya, ChonlaPratan Rajadamri Temple

📌 2nd Ceremony of consecration on February 14, 2021 by Ajarn Jeam Monsanae Muang Morn Ratchaburee Provinve (3 months)

 

🇹🇭 โครงการด้วยรักและสันติ 1 เกิดขึ้นในปี 2562 มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย

MODERN MAJIK ได้จัดสร้าง iPher/ePher ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญ รายได้ส่วนหนึ่งนำเข้าร่วมสมทบทุน มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR) ซึ่งเงินในส่วนนี้จะถูกใช้ในโครงการต่างๆของมูลนิธิ เช่น มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้และกิจกรรมอื่นๆของมูลนิธิ

ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ สร้างจากมวลสารชั้นดี ได้แก่ สำริดขอมโบราณ ตะปูสังฆวานร ชินตะกั่วโบราณ แผ่นยันต์ ปลอกลูกปืน และชนวนพระ ชนวนโลหะ 3 กษัตริย์ แร่เหล็กไหลเขาอึมครึม จากหลวงปู่ฤทธิ์ รัตนโชโต วัดชลประทานราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์ และชนวนพระกริ่งชนวนพระกริ่งวัดสุทัศน์ ปลุกเสกโดยเกจิและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านพระงั่ง ได้แก่ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์ หลวงพ่ออำนาจ วัดศรีลำยอง จังหวัดสุรินทร์ และอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ จังหวัดราชบุรี

📌พิธีปลุกเสกมวลสาร วันที่ 1 ก.ย. 2562 โดย หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์ และหลวงพ่ออำนาจ วัดศรีลำยอง จังหวัดสุรินทร์

📌พิธีปลุกเสกครั้งที่ 1 วันที่ 19 ต.ค. 2562 โดย หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม จ.บุรีรัมย์ และ หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ

📌พิธีปลุกเสกครั้งที่ 2วันที่ 14 ก.พ. 2564 โดย อ.เจียมมนต์เสน่ห์ เมืองมอญ จ.ราชบุรี (3 เดือน)

#ด้วยรักและสันติ #LOVEandPEACE
#โมเดิร์นเมจิค #MODERNMAJIK
#มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
#DSRR #TheDeepSouthReliefandReconciliationFoundation

อุปเท่ห์การใช้งาน iPher/ePher
ตามยันต์ที่ปรากฏบนตัวดังนี้

iPher Anatomy ยันต์นะต่างๆบนตัว iPher ตามตำราโบราญ นะกำลังชาย นะแคล้วคลาด นะกินไม่หมด
iPher Anatomy ยันต์นะต่างๆบนตัว iPher ตามตำราโบราญ นะกำลังชาย นะแคล้วคลาด นะกินไม่หมด

 

ePher Anatomy ยันต์นะต่างๆบนตัว ePher ตามตำราโบราณ นะสวย นะกินไม่หมด
ePher Anatomy ยันต์นะต่างๆบนตัว ePher ตามตำราโบราณ นะสวย นะกินไม่หมด
ยันต์นะแคล้วคลาด ด้านหลังหัว iPher
ยันต์นะแคล้วคลาด ด้านหลังหัว iPher
ยันต์นะกำลังชาย บริเวณหน้าท้อง iPher
ยันต์นะกำลังชาย บริเวณหน้าท้อง iPher
ยันต์นะกินมิรู้สิ้น บริเวณกลางหลัง iPher/ePher
ยันต์นะกินมิรู้สิ้น บริเวณกลางหลัง iPher/ePher
ยันต์นะสวย บริเวณหน้าท้อง ePher
ยันต์นะสวย บริเวณหน้าท้อง ePher
ยันต์นะคงกระพัน ตอกบริเวณก้นของ iPher/ePher
ยันต์นะคงกระพัน ตอกบริเวณก้นของ iPher/ePher
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรักและสันติ 1 วัตถุมงคล iPher_ePher_2
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรักและสันติ 1
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรักและสันติ 1 วัตถุมงคล iPher_ePher_1
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรักและสันติ 1

ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ขนาดเล็ก (ตักกว้าง 3 ซ.ม. สูง 3 ซ.ม.)

ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ เล็ก (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ เล็ก (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ชุบเงิน เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ชุบเงิน เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ชุบเงิน เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ชุบเงิน เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (1) – จองเต็มแล้ว
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (2) – จองเต็มแล้ว
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล เล็ก (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล เล็ก (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (1) – จองเต็มแล้ว
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (1) – จองเต็มแล้ว
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ เล็ก (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ เล็ก (2)

ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ขนาดใหญ่ อุดกริ่ง (ตักกว้าง 5 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.)

ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ ใหญ่ อุดกริ่ง (1) – จองเต็มแล้ว
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ ใหญ่ อุดกริ่ง (2) – จองเต็มแล้ว
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์รมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์รมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์รมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์รมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลชุบรัก ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลชุบรัก ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลชุบรัก ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลชุบรัก ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (2)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (2)

จำนวนการจัดสร้างและราคาบูชา

บริจาคร่วมโครงการ LOVE&PEACE เพื่อรับ iPher/ePher (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)

iPher/ePher (JUNIOR)
ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม.

พระงั่ง ไอ้เป๋อ อีเป๋อ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง (วัดจะเนียงวนาราม) เนื้อทองทิพย์ อุดกริ่ง หน้าตัก 5 ซ.ม. Phra Ngang, IPher/ePher LP Mien Wat BanJanieng Buriram. iPher/ePher. Magic Brass, Red eye, Bell. Only at MODERN MAJIK

พระงั่ง ไอ้เป๋อ อีเป๋อ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง (วัดจะเนียงวนาราม) เนื้อทองทิพย์ อุดกริ่ง หน้าตัก 3 ซ.ม. Phra Ngang, IPher/ePher LP Mien Wat BanJanieng Buriram. iPher/ePher. Magic Brass, Red eye, Bell. Only at MODERN MAJIK

พระงั่ง ไอ้เป๋อ อีเป๋อ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง (วัดจะเนียงวนาราม) เนื้อทองทิพย์ อุดกริ่ง หน้าตัก 3 ซ.ม. Phra Ngang, IPher/ePher LP Mien Wat BanJanieng Buriram. iPher/ePher. Magic Brass, Red eye, Bell. Only at MODERN MAJIK

• เนื้อทองทิพย์
• เนื้อทองทิพย์ (ชุบเงิน)
• เนื้อทองทิพย์ (รมดำ)
• เนื้อสำริดมงคล

iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
iPher/ePher ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ)
iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. สำริดมงคล (ผิวไฟ) (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
iPher/ePher ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. สำริดมงคล (ผิวไฟ)

 iPher/ePher (SENIOR)
ไอเปอร์/อีเปอร์ (อุดกริ่ง) หน้าตัก 5 ซ.ม.

🎉กติกาการร่วมบริจาคโครงการ LOVE&PEACE เพื่อรับ iPher/ePher เป็นของที่ระลึกในโครงการ LOVE&PEACE เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้” ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. จะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อการจัดลำดับการจองก่อนและหลัง #สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัว • ศึกษารายละเอียดของ iPher/ePher ราคาและจำนวนที่เปิดให้จองได้ในแต่ละรุ่น ***จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นตามที่ระบุเท่านั้น*** • โทรศัพท์มือถือที่มีแพคเกจอินเตอร์เน็ต (การจองผ่านระบบต้องเชื่อมต่อออนไลน์ครับ) • เตรียมเงินที่จะบริจาคเข้าร่วมโครงการ LOVE & PEACE #ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมบริจาค 1.เข้าไปลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่จะโพสต์แจ้งในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. และทำการลงทะเบียนผ่านระบบให้เรียบร้อย 2.รอทาง MODERN MAJIK ติดต่อกลับเพื่อสรุปยอดบริจาคและจำนวน iPher/ePher ที่ท่านจองได้สำเร็จ 3.หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ให้โอนมัดจำ 50% ของยอดบริจาคทั้งหมดเพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ 2 ต.ค. 62 (เวลา 21.00 น.) หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับท่านที่จองคิวถัดไป 4.ส่วนที่เหลืออีก 50% โอนภายในวันที่ 2 พ.ย. 62 (ก่อนส่งของออก) หรือหากของพร้อมส่งก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นดังนี้ 📍 iPher/ePher แบบพิเศษ Limited Edition #แบบช่อพิเศษ iPher/ePher ไอเปอร์/อีเปอร์ (จำกัดการจอง 1 ช่อ/แบบ) • iPher/ePher เนื้อทองทิพย์ องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,000 บาท • iPher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • ePher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • iPher/ePher สำริดมงคล องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,500 บาท/ช่อ • iPher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ • ePher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 3,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (เคลือบรัก) บริจาค 3,500 บาท/คู่ 📍 iPher/ePher แบบมาตรฐาน Standard Series iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 900 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (ชุบเงิน) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 1,100 บาท/คู่ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 2,500 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (รมดำ) บริจาค 3,300 บาท/คู่ จำนวนการสร้าง iPher/ePher โครงการ LOVE & PEACE และเนื้อต่างๆ ดูได้จากตารางในรูปครับ 🖥 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPher/ePher คลิก https://modernmajik.com/ipher-epher/ ❤️ ด้วยรักและสันติ 🇹🇭 #iPher #ePher #ไอเปอร์ #อีเปอร์ #LOVEandPEACE #ด้วยรักและสันติ #MODERNMAJIK (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)

🎉กติกาการร่วมบริจาคโครงการ LOVE&PEACE เพื่อรับ iPher/ePher เป็นของที่ระลึกในโครงการ LOVE&PEACE เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้” ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. จะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อการจัดลำดับการจองก่อนและหลัง #สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัว • ศึกษารายละเอียดของ iPher/ePher ราคาและจำนวนที่เปิดให้จองได้ในแต่ละรุ่น ***จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นตามที่ระบุเท่านั้น*** • โทรศัพท์มือถือที่มีแพคเกจอินเตอร์เน็ต (การจองผ่านระบบต้องเชื่อมต่อออนไลน์ครับ) • เตรียมเงินที่จะบริจาคเข้าร่วมโครงการ LOVE & PEACE #ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมบริจาค 1.เข้าไปลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่จะโพสต์แจ้งในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. และทำการลงทะเบียนผ่านระบบให้เรียบร้อย 2.รอทาง MODERN MAJIK ติดต่อกลับเพื่อสรุปยอดบริจาคและจำนวน iPher/ePher ที่ท่านจองได้สำเร็จ 3.หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ให้โอนมัดจำ 50% ของยอดบริจาคทั้งหมดเพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ 2 ต.ค. 62 (เวลา 21.00 น.) หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับท่านที่จองคิวถัดไป 4.ส่วนที่เหลืออีก 50% โอนภายในวันที่ 2 พ.ย. 62 (ก่อนส่งของออก) หรือหากของพร้อมส่งก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นดังนี้ 📍 iPher/ePher แบบพิเศษ Limited Edition #แบบช่อพิเศษ iPher/ePher ไอเปอร์/อีเปอร์ (จำกัดการจอง 1 ช่อ/แบบ) • iPher/ePher เนื้อทองทิพย์ องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,000 บาท • iPher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • ePher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • iPher/ePher สำริดมงคล องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,500 บาท/ช่อ • iPher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ • ePher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 3,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (เคลือบรัก) บริจาค 3,500 บาท/คู่ 📍 iPher/ePher แบบมาตรฐาน Standard Series iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 900 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (ชุบเงิน) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 1,100 บาท/คู่ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 2,500 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (รมดำ) บริจาค 3,300 บาท/คู่ จำนวนการสร้าง iPher/ePher โครงการ LOVE & PEACE และเนื้อต่างๆ ดูได้จากตารางในรูปครับ 🖥 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPher/ePher คลิก https://modernmajik.com/ipher-epher/ ❤️ ด้วยรักและสันติ 🇹🇭 #iPher #ePher #ไอเปอร์ #อีเปอร์ #LOVEandPEACE #ด้วยรักและสันติ #MODERNMAJIK (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)

🎉กติกาการร่วมบริจาคโครงการ LOVE&PEACE เพื่อรับ iPher/ePher เป็นของที่ระลึกในโครงการ LOVE&PEACE เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้” ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. จะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อการจัดลำดับการจองก่อนและหลัง #สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัว • ศึกษารายละเอียดของ iPher/ePher ราคาและจำนวนที่เปิดให้จองได้ในแต่ละรุ่น ***จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นตามที่ระบุเท่านั้น*** • โทรศัพท์มือถือที่มีแพคเกจอินเตอร์เน็ต (การจองผ่านระบบต้องเชื่อมต่อออนไลน์ครับ) • เตรียมเงินที่จะบริจาคเข้าร่วมโครงการ LOVE & PEACE #ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมบริจาค 1.เข้าไปลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่จะโพสต์แจ้งในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. และทำการลงทะเบียนผ่านระบบให้เรียบร้อย 2.รอทาง MODERN MAJIK ติดต่อกลับเพื่อสรุปยอดบริจาคและจำนวน iPher/ePher ที่ท่านจองได้สำเร็จ 3.หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ให้โอนมัดจำ 50% ของยอดบริจาคทั้งหมดเพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ 2 ต.ค. 62 (เวลา 21.00 น.) หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับท่านที่จองคิวถัดไป 4.ส่วนที่เหลืออีก 50% โอนภายในวันที่ 2 พ.ย. 62 (ก่อนส่งของออก) หรือหากของพร้อมส่งก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นดังนี้ 📍 iPher/ePher แบบพิเศษ Limited Edition #แบบช่อพิเศษ iPher/ePher ไอเปอร์/อีเปอร์ (จำกัดการจอง 1 ช่อ/แบบ) • iPher/ePher เนื้อทองทิพย์ องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,000 บาท • iPher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • ePher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • iPher/ePher สำริดมงคล องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,500 บาท/ช่อ • iPher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ • ePher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 3,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (เคลือบรัก) บริจาค 3,500 บาท/คู่ 📍 iPher/ePher แบบมาตรฐาน Standard Series iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 900 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (ชุบเงิน) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 1,100 บาท/คู่ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 2,500 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (รมดำ) บริจาค 3,300 บาท/คู่ จำนวนการสร้าง iPher/ePher โครงการ LOVE & PEACE และเนื้อต่างๆ ดูได้จากตารางในรูปครับ 🖥 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPher/ePher คลิก https://modernmajik.com/ipher-epher/ ❤️ ด้วยรักและสันติ 🇹🇭 #iPher #ePher #ไอเปอร์ #อีเปอร์ #LOVEandPEACE #ด้วยรักและสันติ #MODERNMAJIK (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)

🎉กติกาการร่วมบริจาคโครงการ LOVE&PEACE เพื่อรับ iPher/ePher เป็นของที่ระลึกในโครงการ LOVE&PEACE เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้” ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. จะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อการจัดลำดับการจองก่อนและหลัง #สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัว • ศึกษารายละเอียดของ iPher/ePher ราคาและจำนวนที่เปิดให้จองได้ในแต่ละรุ่น ***จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นตามที่ระบุเท่านั้น*** • โทรศัพท์มือถือที่มีแพคเกจอินเตอร์เน็ต (การจองผ่านระบบต้องเชื่อมต่อออนไลน์ครับ) • เตรียมเงินที่จะบริจาคเข้าร่วมโครงการ LOVE & PEACE #ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมบริจาค 1.เข้าไปลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่จะโพสต์แจ้งในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. และทำการลงทะเบียนผ่านระบบให้เรียบร้อย 2.รอทาง MODERN MAJIK ติดต่อกลับเพื่อสรุปยอดบริจาคและจำนวน iPher/ePher ที่ท่านจองได้สำเร็จ 3.หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ให้โอนมัดจำ 50% ของยอดบริจาคทั้งหมดเพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ 2 ต.ค. 62 (เวลา 21.00 น.) หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับท่านที่จองคิวถัดไป 4.ส่วนที่เหลืออีก 50% โอนภายในวันที่ 2 พ.ย. 62 (ก่อนส่งของออก) หรือหากของพร้อมส่งก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นดังนี้ 📍 iPher/ePher แบบพิเศษ Limited Edition #แบบช่อพิเศษ iPher/ePher ไอเปอร์/อีเปอร์ (จำกัดการจอง 1 ช่อ/แบบ) • iPher/ePher เนื้อทองทิพย์ องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,000 บาท • iPher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • ePher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • iPher/ePher สำริดมงคล องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,500 บาท/ช่อ • iPher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ • ePher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 3,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (เคลือบรัก) บริจาค 3,500 บาท/คู่ 📍 iPher/ePher แบบมาตรฐาน Standard Series iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 900 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (ชุบเงิน) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 1,100 บาท/คู่ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 2,500 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (รมดำ) บริจาค 3,300 บาท/คู่ จำนวนการสร้าง iPher/ePher โครงการ LOVE & PEACE และเนื้อต่างๆ ดูได้จากตารางในรูปครับ 🖥 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPher/ePher คลิก https://modernmajik.com/ipher-epher/ ❤️ ด้วยรักและสันติ 🇹🇭 #iPher #ePher #ไอเปอร์ #อีเปอร์ #LOVEandPEACE #ด้วยรักและสันติ #MODERNMAJIK (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)

พระงั่ง ไอ้เป๋อ อีเป๋อ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง (วัดจะเนียงวนาราม) เนื้อสำริดมงคลเคลือบรัก อุดกริ่ง หน้าตัก 5 ซ.ม. Phra Ngang, IPher/ePher LP Mien Wat BanJanieng Buriram. iPher/ePher. Golden Bronze(Lacquered), Red eye, Bell. Only at MODERN MAJIK

🎉กติกาการร่วมบริจาคโครงการ LOVE&PEACE เพื่อรับ iPher/ePher เป็นของที่ระลึกในโครงการ LOVE&PEACE เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้” ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. จะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อการจัดลำดับการจองก่อนและหลัง #สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัว • ศึกษารายละเอียดของ iPher/ePher ราคาและจำนวนที่เปิดให้จองได้ในแต่ละรุ่น ***จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นตามที่ระบุเท่านั้น*** • โทรศัพท์มือถือที่มีแพคเกจอินเตอร์เน็ต (การจองผ่านระบบต้องเชื่อมต่อออนไลน์ครับ) • เตรียมเงินที่จะบริจาคเข้าร่วมโครงการ LOVE & PEACE #ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมบริจาค 1.เข้าไปลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่จะโพสต์แจ้งในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. และทำการลงทะเบียนผ่านระบบให้เรียบร้อย 2.รอทาง MODERN MAJIK ติดต่อกลับเพื่อสรุปยอดบริจาคและจำนวน iPher/ePher ที่ท่านจองได้สำเร็จ 3.หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ให้โอนมัดจำ 50% ของยอดบริจาคทั้งหมดเพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ 2 ต.ค. 62 (เวลา 21.00 น.) หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับท่านที่จองคิวถัดไป 4.ส่วนที่เหลืออีก 50% โอนภายในวันที่ 2 พ.ย. 62 (ก่อนส่งของออก) หรือหากของพร้อมส่งก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จำกัดจำนวนการจองในแต่ละรุ่นดังนี้ 📍 iPher/ePher แบบพิเศษ Limited Edition #แบบช่อพิเศษ iPher/ePher ไอเปอร์/อีเปอร์ (จำกัดการจอง 1 ช่อ/แบบ) • iPher/ePher เนื้อทองทิพย์ องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,000 บาท • iPher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • ePher เนื้อทองทิพย์ องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 4,500 บาท/ช่อ • iPher/ePher สำริดมงคล องค์เล็ก 1 ช่อ (9 องค์) บริจาค 3,500 บาท/ช่อ • iPher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ • ePher สำริดมงคล องค์ใหญ่ 1 ช่อ (3 องค์) บริจาค 5,000 บาท/ช่อ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (ผิวไฟ) บริจาค 1,300 บาท/คู่ #เนื้อพิเศษ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 1 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ (ผิวไฟ) บริจาค 3,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (เคลือบรัก) บริจาค 3,500 บาท/คู่ 📍 iPher/ePher แบบมาตรฐาน Standard Series iPher/ePher (JUNIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 3 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 900 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (ชุบเงิน) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 1,100 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 1,100 บาท/คู่ iPher/ePher (SENIOR SIZE) ไอเปอร์/อีเปอร์ หน้าตัก 5 ซ.ม. (จำกัดการจอง 2 คู่/แบบ) • เนื้อทองทิพย์ บริจาค 2,500 บาท/คู่ • เนื้อทองทิพย์ (รมดำ) บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล บริจาค 2,900 บาท/คู่ • เนื้อสำริดมงคล (รมดำ) บริจาค 3,300 บาท/คู่ จำนวนการสร้าง iPher/ePher โครงการ LOVE & PEACE และเนื้อต่างๆ ดูได้จากตารางในรูปครับ 🖥 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPher/ePher คลิก https://modernmajik.com/ipher-epher/ ❤️ ด้วยรักและสันติ 🇹🇭 #iPher #ePher #ไอเปอร์ #อีเปอร์ #LOVEandPEACE #ด้วยรักและสันติ #MODERNMAJIK (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)

บรรจุภัณฑ์ iPher/ePher ในโครงการ LOVE & PEACE (ด้วยรักและสันติ)

กล่องใส่ iPher/ePher ไอ้เป๋อ อีเป๋อ พระงั่งหลวงพ่อเมียน MODERN MAJIK
กล่อง iPher/ePher ขนาดเล็กสำหรับ JUNIOR และขนาดใหญ่สำหรับ SENIOR
กล่องใส่ iPher/ePher ไอ้เป๋อ อีเป๋อ พระงั่งหลวงพ่อเมียน MODERN MAJIK
iPher/ePher วางซ้อนกันโดย iPher อยู่ด้านหน้า มีโฟมกันกระแทก สามารถใช้ตั้งบูชาในกล่องได้
กล่องใส่ iPher/ePher ไอ้เป๋อ อีเป๋อ พระงั่งหลวงพ่อเมียน MODERN MAJIK
ในรูปเป็นตัวอย่าง iPher/ePher เนื้อทองทิพย์

ผมอยากให้กล่อง(บรรจุภัณฑ์) สะท้อนแนวคิดและความตั้งใจของผม และต้องมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสม จึงเลือกกล่องแบบพิเศษที่ใช้สำหรับเครื่องประดับ เพื่อให้ iPher/ePher ออกมามีคุณค่า ผมเลือกกล่องสีดำเนื้อกระดาษลายผิวด้านและใช้โลโก้เงินเพื่อความเรียบหรูดูแพง ทุกอย่างคุมโทนเข้ม ฟองน้ำสีเทาทำหน้าที่ในการประคอง iPher/ePher ให้วางอยู่ในท่านั่ง iPher นั่งข้างหน้า ePher นั่งด้านหลัง ฟองน้ำเจาะร่องให้พอดีตัว iPher/ePher

กล่องนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่ใส่ iPher/ePher มันยังทำหน้าที่ในการเก็บรักษา iPher/ePher ไว้ในกรณีที่ไม่ต้องการพกติดตัว สามารถใช้วางตั้งบูชาได้ด้วย เก็บได้เป็นสัดส่วนเพราะเป็นทรงสี่เหลี่ยมวางเข้ามุมต่างๆได้สะดวก เนื่องจากเป็นกล่องทึบมองด้านในไม่เห็นจึงทำให้ไม่ดูประเจิดประเจ้อ ดูเป็นความลับดีครับ

ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอตั้งชื่อบรรจุภัณฑ์สำหรับ iPher/ePher ว่า Secret Box (กล่องลับ) สำหรับท่านที่ร่วมบริจาคในโครงการ LOVE & PEACE ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่จะได้กล่องแบบนี้ทุกคนครับ ซึ่งในกล่อง Secret Box จะมีสติกเกอร์ LOVE & PEACE และสติกเกอร์ MODERN MAJIK ขนาด 4*4 ซ.ม. แถมไปด้วยครับ

iPher/ePher ทุกองค์ยิงเลเซอร์รันตัวเลขตามจำนวนการสร้าง
iPher/ePher ทุกองค์ยิงเลเซอร์รันตัวเลขตามจำนวนการสร้าง (ในรูปนี้เป็นการตอกโค๊ดของ iPher/ePher รุ่นหน้าตัก 3 ซ.ม. ตอกด้านหลัง)
โค๊ดนะคงกระพันใช้ตอกลงบน iPher/ePher เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
โค๊ดนะคงกระพันใช้ตอกลงบน iPher/ePher เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
ในรูปนี้เป็นการตอกโค๊ดของ iPher/ePher รุ่นหน้าตัก 5 ซ.ม. (ตอกที่ก้น)

ชัดทั้งเลขและโค๊ด

iPher/ePher รันเลขทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ตามจำนวนในการสร้าง สบายใจไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ เลขที่รันจะตามลำดับการจอง ไม่สามารถเลือกเลขได้นะครับเพื่อความเสมอภาค โดยเลขที่ยิงเลเซอร์จะเป็นเลขไทย ซึ่งโค๊ดที่ใช้ตอกจะเป็นโค๊ด “นะคงกระพัน” ตอกอยู่ตำแหน่งก้นของ iPher/ePher ซึ่งอนาคตหากมีการทำของปลอมหรือทำเลียนแบบขึ้นมาทั้งโค๊ดและตัวเลขจะช่วยในส่วนนี้ได้ครับ

 


การบริจาคเข้ามูลนิธิ
1.เงินบูชา iPher/ePher บริจาคเข้า มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันที่ 23 ธันวาคม 62
2.เงินประมูล iPher/ePher ในเพจ MODERN MAJIK บริจาคเข้า มูลนิธิศิริราชรักษภิบาล วันที่ 13 เมษายน 63 (ช่วยสถานการณ์ COVID-19)
3.เงินประมูล iPher/ePher ในเพจ MODERN MAJIK บริจาคเข้า มูลนิธิศิริราชรักษภิบาล วันที่ 15 เมษายน 63 (ช่วยสถานการณ์ COVID-19)
4.เงินบูชา iPher/ePher บริจาคเข้า มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันที่ 21 กรกฎาคม 63
5.เงินบูชา iPher/ePher บริจาคเข้า มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันที่ 5 ตุลาคม 63

บริจาคเข้ามูลนิธิ

MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสมานฉันท์ชายแดนใต้
MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันที่ 23 ธันวาคม 62

 

MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิ "ศิริราชรักษภิบาล"
MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิ “ศิริราชรักษภิบาล” วันที่ 13 เมษายน 63 (ช่วยสถานการณ์ COVID-19)
MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิ "ศิริราชรักษภิบาล"
MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิ “ศิริราชรักษภิบาล” วันที่ 14 เมษายน 63 (ช่วยสถานการณ์ COVID-19)

 

MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสมานฉันท์ชายแดนใต้
MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันที่ 21 กรกฎาคม 63

 

MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันที่ 5 ตุลาคม 63
MODERN MAJIK บริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันที่ 5 ตุลาคม 63

ส่งมอบ iPher/ePher ให้หน่วยทหารต่างๆ

ปลอกกระสุนปืน M16 ที่ผมได้รับจากนายตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำมาเป็นมวลสาร iPher/ePher ตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับไปในพื้นที่ เพื่อเข้าประจำการร่วมกับชุดปฎิบัติการพิเศษ “เหยี่ยวดง” นราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความปราถนาดีของผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ LOVE&PEACE จะส่งถึงผู้รับ อย่างน้อยที่สุดผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะได้ทราบว่ายังมีคนคอยให้กำลังพวกเค้าอยู่ ด้วยรักและสันติ #MODERNMAJIK #LOVEandPEACE #iPher #ePher #ด้วยรักและสันติ
MODERN MAJIK ส่ง iPher/ePher และตะกรุดปลอกลูกปืนให้ชุดปฎิบัติการพิเศษ“เหยี่ยวดง”นราธิวาส วันที่ 22 ก.ค. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นราธิวาส วันที่ 23 ส.ค. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นราธิวาส วันที่ 23 ส.ค. 63
ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้แก่หน่วย ตชด. ยะลา วันที่ 2 กันยายน 2563
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้แก่หน่วย ตชด. ยะลา วันที่ 2 ก.ย. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ยะลา วันที่ 9 ก.ย. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ยะลา วันที่ 9 ก.ย. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ยะลา วันที่ 9 ก.ย. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ยะลา วันที่ 9 ก.ย. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้ทหารพราน ปัตตานี วันที่ 10 ต.ค. 63
MODERN MAJIK ส่งมอบ ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ให้ทหารพราน ปัตตานี วันที่ 10 ต.ค. 63

ติดต่อเพื่อบูชา iPher/ePher ได้แล้ววันนี้

โทร 086-8223627 (คุณปูน) หรือ LINE ID : @modernmajik
ดูแบบและเนื้อได้จาก VDO ด้านล่างครับ

 


บันทึกความทรงจำ วันที่ 19 ต.ค. 62

พิธีพุทธาภิเษกปลุกเสก iPher/ePher

ในโครงการ LOVE & PEACE (ด้วยรักและสันติ)

เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเพราะตื่นเต้นครับ ถึงจะเคยเอามวลสารมาปลุกเสกแล้วครั้งก่อน แต่ครั้งนี้คือของจริง พลาดไม่ได้เด็ดขาด ของเตรียมมาครบ จดรายละเอียดทุกอย่าง กำหนดขั้นตอนการดำเนินการพร้อมทั้งโทรยืนยันทุกฝ่ายถึงความพร้อม ทั้งด้านสถานที่และบุคคล ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แต่ผมก็ยังแอบกังวลใจปนตื่นเต้นเล็กๆ

3.00 น. เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ดังขึ้น ผมซึ่งเพิ่งหลับไปได้ไม่นานก็สะดุ้งตื่น แต่ก็ยังช้ากว่าคุณพ่อที่ตื่นมาก่อนหน้าผมแล้ว เรารีบเตรียมของเพื่อจะขึ้นรถตู้ที่นัดมารับตอน 4.00 น.
นอกจากผมและพ่อแล้ว คุณแม่และพี่เขยก็ตื่นมาช่วยเตรียมของซึ่งผมเองก็แปลกใจมาก เพราะเมื่อครั้งก่อนที่เอามวลสารมาปลุกเสก ไม่เห็นมีใครตื่นมาส่ง 555
ถึงจะไม่มีใครพูดอะไร แต่ผมสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นและการสนับสนุนโครงการนี้ของผมจากครอบครัว

4.20 น. รถตู้ออกเดินทางจากกรุงเทพ จุดมุ่งหมายคือวัดชลประทานราชดำริ อ.กระสังข์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผมนั่งรถมาด้วยความตื่นเต้น กึ่งหลับกึ่งตื่นมาตลอดทาง รถวิ่งมาถึงแถวสระบุรีผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งและก็ไม่หลับอีกเลย ผมและคุณพ่อนั่งคุยกันเรื่องสัพเพเหระ แต่ก็เห็นว่าคุณพ่อรู้สึกสนุกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เราจอดพักกินข้าวเช้ากันแถวๆหนองกี่ แวะล้างหน้าล้างตากินกาแฟ จากนั้นก็รีบเดินทางต่อเพื่อให้มาถึงที่วัดให้เร็วที่สุด

เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีเวลาพอในการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมและทันเวลา ด้วยความเร็วของรถตู้ที่ดูเหมือนจะช้ากว่าใจของผม ในที่สุดเราก็มาถึงวัดชลประทาน
คนขับรถขับเลยซอย 555 ต้องวนรถกลับมาใหม่

พอมาถึงวัด ผมรีบเดินเข้าไปหาหลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดชลประทานราชดำริ ซึ่งพอเข้าไปในศาลาก็พบทีมงานกำลังจัดพื้นที่ แต่ที่แปลกใจคือเจอต้นกล้วยขนาดใหญ่ 2 ต้น วางอยู่หน้าศาลาการเปรียญ (ใหญ่แค่ไหน…ถามใจเธอดู 555) ต้นกล้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 ซ.ม. แค่ใหญ่ยังไม่พอ มีลูกมาเป็นเครือเลยครับ แอบคิดในใจว่านี่คงไม่ใช่ต้นกล้วยงานของเรา

หลังจากนั้นก็รีบเอาของลงจากรถ หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องจัดเรียงพระและพื้นที่ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งผมแอบคิดในใจว่า ผมจัดได้เร็วกว่านั่น เพราะว่าผมเรียง iPher/ePher ใส่ถาดทองเหลืองมาจากบ้านแล้ว (ยืมถาดคุณยายมาครับ) ผมเรียงมา 3 ถาด ใช้เวลาในการจัดเรียงถาดละประมาณ 45 นาที ซึ่งถ้าเรียงใหม่ คงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงตามที่หลวงพ่อปัญญาบอก ผมและคุณพ่อใช้เวลาจัดเรียง iPher/ePher ประมาณ 45 นาที เพราะวางถาดมาบนรถมันเคลื่อนที่เล็กน้อยครับ รวมถึงการจัดเรียงพานต่างๆ ขยับไปขยับมาจนพอใจ เล็งมุมซ้ายย้ายมุมขวา ดู Balance (สมดุล) ในมุมต่างๆรวมถึงต้องจัดวางให้ถูกหลักและองค์ประกอบของพิธีพุทธาภิเษก ในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้าของผม (อ.มงคล) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เป็นอย่างมาก ที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ให้ผมเพื่อใช้ในการนี้โดยเฉพาะ ผมบอกคุณน้าผมว่า พิธีเล็กๆไม่ต้องใช้อะไรเยอะ แต่ผมเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณน้าผมมียัดใส่รถตู้มา

พิธีเล็กๆ ในใจผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับ

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเวลา 12.45 น. หลวงพี่วิษณุ วัดบ้านจะเนียง inbox มาถามผมว่า เป็นยังไงบ้าง เรียบร้อยรึยัง (ตอนท่าน inbox มาผมไม่ได้อ่าน เนื่องจากยุ่งในการจัดของอยู่) ซึ่งท่านก็โทรมาหาผมอีกทีเพื่อสอบถาม โดยท่านแจ้งว่าหลวงพ่อเมียน เดินทางออกจากวัดไปแล้วประมาณ 10 นาที อีกไม่เกิน 15 นาทีน่าจะถึง!!!

สบายๆ ใกล้จะเสร็จแล้ว ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับ จัดใกล้เสร็จแล้ว หลังจากนั้นไม่นาน รถปิคอัพสีดำวิ่งมาจอดที่หน้าศาลา หลวงพ่อเมียนมาแล้ว คุณพ่อผมรีบวิ่งเข้ามาบอก ผมจึงต้องรีบออกไปต้อยรับด้วยบทบาทของเจ้าของงานในวันนี้

หลวงพ่อเมียนเดินลงมาจากรถผ่าน “ต้นกล้วย” ก่อนจะเข้าศาลา ท่านหันมาถามผมว่าเอาต้นกล้วยมาทำอะไร ผมตอบไปว่าเอามาใช้ในพิธีครับ ซึ่งจริงๆผมมีต้นกล้วยพร้อมด้วยต้นอ้อยชุดเล็ก 4 ชุด วางรออยู่ด้านในเมื่อหลวงพ่อเมียนเข้าไปด้านใน ผมก็นิมนต์ให้ท่านนั่งรอบนโซฟาก่อน รอการเตรียมของอีกนิดหน่อย ซึ่งเป็นจังหวะที่ผมให้คุณพ่อถ่ายรูปผมกับหลวงพ่อเมียน ซึ่งท่านเมตตาผมมากในการไม่มองกล่อง ทำหน้าบึ้ง 555

ในระหว่างนั้นท่านและหลวงพ่อปัญญาได้มีการสนทนากัน (ภาษาเขมร) ซึ่งผมเดาว่าน่าจะพูดถึงต้นกล้วยไซส์บิ๊ก ที่วางอยู่ที่หน้าศาลา และในที่สุดพิธีเล็กๆในความคิดของผมก็ดูแกรนด์ (อลังการ) ขึ้นมาทันทีเพราะหลวงพ่อเมียนอยากให้เอาต้นกล้วยที่มีลูก มาวางประกบมุม นั่นจึงเป็นเหตุผลที่มำให้ผมทราบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้นกล้วยประมาณ 20 ซ.ม. เพราะผมต้อง “อุ้ม” ต้นกล้วยเข้ามาวางด้วยตัวเองซึ่งขอบอกเลยครับว่า มัน-หนัก-มาก

หลังจากจัดการต้นกล้วยเสร็จและทุกอย่างพร้อมแล้ว…วินาทีที่ผมรอคอยมานาน มันก็เริ่มขึ้นครับ

ผมนิมนต์หลวงพ่อเมียนขึ้นธรรมาสน์ หลวงพ่อปัญญาขึ้นธรรมมาสน์ตามหลวงพ่อเมียน ทุกอย่างดูเงียบสงบ ญาติโยมที่มากราบหลวงพ่อปัญญาที่วัด ก็ขยับเข้ามานั่งที่หน้าพิธีอย่างพร้อมเพรียง ไฟแช็คในมือผมจุดขึ้นด้วยความตั้งใจ เทียนที่ติดไฟถูกเสียบเข้ากับแท่นเพื่อจุดธูป ธูปทั้ง 3 ดอกเริ่มติดไฟ ส่งกลิ่นหอมพร้อมปล่อยควันออกมาบางๆ

และนี่คือจุดเริ่มต้นของ พิธีพุทธาภิเษก iPher/ePher

พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
ผู้ร่วมพิธีปลุกเสก iPher/ePher วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE ณ.วัดชลประทานราชดำริ
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
iPher/ePher วางเรียงในพานทองเหลืองโบราณ ในพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 ณ.วัดชลประทานราชดำริ
(ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
iPher/ePher วางเรียงในพาน ในพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 ณ.วัดชลประทานราชดำริ
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
หลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดชลประทานราชดำริ พรมน้ำมันมหาสเน่ห์ พิธีปลุกเสก iPher/ePher
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
หลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดชลประทานราชดำริ พรมน้ำมันมหาสเน่ห์ พิธีปลุกเสก iPher/ePher
พิธีปลุกเสก iPher/ePher โดยหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อปัญญา วันที่ 19 ต.ค. 62 ในโครงการ LOVE & PEACE (ขายพระงั่ง ไอ้งั่งตาแดง ไอ้เป๋อ อีเป๋อตาทองแดงพิมพ์โบราณ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม-หลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ ตำรับวิชาสายเขมร เมตตามหานิยม แคล้วคลาดคงกระพัน การงานการเงิน โชคลาภ สเน่ห์เพศตรงข้าม)
หลวงพ่อเมียน เจิมแป้งมงคลให้ iPher/ePher ก่อนเสร็จพิธี

เริ่มพิธีพุทธาภิเษก

ผมเริ่มจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ หลังจากนั้นได้อธิษฐานบอกหลวงปู่ฤทธิ์และหลวงปู่คีย์และครูบาอาจารย์ทุกท่านถึงพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้ เสร็จแล้วผมจึงจุดเทียนชัยและเทียนเงินเทียนทอง พร้อมเทียนขี้ผึ้งบนบาตรน้ำมนต์ พิธีพุทธาภิเษก iPher/ePher ก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความเงียบสงบ เนื่องจากหลวงพ่อเมียน กัลยาโณเจ้าอาวาสวัดจะเนียงวนารามซึ่งเป็นประทานในการปลุกเสก และหลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดชลประทานราชดำริ ได้หลับตาภาวนาเพื่อปลุกเสก iPher/ePher บรรดาญาติโยมที่มาร่วมพิธีก็นั่งพนมมือร่วมในพิธีอย่างใจจดจ่อ บางคนมีลูกมาด้วยก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะเด็กเค้าจะไม่คุ้นกับการอยู่นิ่งๆ มีวิ่งเล่นบ้าง คุยกันบ้างและเปิดมือถือดูหนังบ้าง แต่ก็ไม่ได้รบกวนพิธีมากนักเพราะพ่อแม่คอยห้ามอยู่เป็นระยะๆ

หลังจากพิธีปลุกเสกผ่านไประมาณ 10 นาที ปรากฏว่าเกิดไฟกระชาก 2-3 ครั้ง แล้วไฟก็ดับลง ส่งผลให้เกิดเสียงฮือฮาเล็กน้อยจากผู้ร่วมพิธี เนื่องจากไม่ได้มีฝนตกหรือพายุแต่อย่างใด ซึ่งตัวผมเองก็แปลกใจเล็กน้อยเพราะว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆ ผมมีการตั้งกล้องถ่ายวีดีโอเอาไว้เพื่อเก็บภาพพิธี ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจน หลังจากไฟดับ ทางลูกศิษย์วัดก็ได้ไปดูที่ตู้คอนโทรลระบบไฟ ก็ไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ จึงไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรต้องปล่อยให้ไฟดับไปอย่างนั้น ซึ่งพิธีที่ปลุกเสกนั้นอยู่ในพื้นที่ที่แสงเข้าถึง มีแสงสว่างเพียงพอเพียงแต่ไม่มีพัดลมที่เป่าบริเวณโดยรอบ โชคดีที่อากาศไม่ร้อนมากและบริเวณนั้นก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกจึงทำให้ไม่อึดอัด

เวลาค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ เปลวไฟจากเทียนขี้ผึ้งที่วางพาดอ่างน้ำมนต์ ส่องประกายสว่าง น้ำตาเทียนหยดร่วงลงในอ่างน้ำมนต์อย่างต่อเนื่อง จากเทียนเต็มเล่มค่อยๆหดสั้งลงเรื่อยๆ ซึ่งผมต้องคอยขยับเทียนเพื่อไม่ให้ตกลงไปในอ่างน้ำมนต์ หลังจากเทียนขี้ผึ้งคู่แรกใกล้หมดผมก็ต่อเทียนใหม่โดยใช้เทียนไขธรรมดา(สีเหลือง) ซึ่งดูเหมือนว่าจะไหม้ช้ากว่าเทียนขี้ผึ้ง หลวงพ่อเมียนท่านลืมตาขึ้นมาดูเป็นระยะๆ แล้วก็หลับตาภาวนาต่อ ผู้ร่วมพิธีหลายๆคนก็เริ่มขยับตัวและเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งพนมมือ บางคนก็หยิบมือถือมาดูบ้าง แต่ก็ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ตัวผมเองนอกจากจะนั่งพนมมืออยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเมียน ก็มีการสลับลุกขึ้นมาถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอเอาไว้ด้วย เนื่องจากเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากบันทึกภาพไม่ทันหรือไม่ได้บันทึกภาพไว้ ก็จะไม่มีโอกาสอีก แต่ก็ยอมรับครับว่ามีหลายจังหวะที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ เพราะผมต้องคอยส่งพานและอุปกรณ์ต่างๆให้หลวงพ่อเมียนในช่วงระหว่างพิธี ไฟฟ้าก็ยังคงใช้การไม่ได้ในขณะที่พิธีก็ดำเนินต่อไป จนเวลาประมาณเกือบบ่าย 2 โมง หลวงพ่อเมียนลืมตาขึ้นมาพร้อมบอกให้ผมส่งพานดอกไม้ให้ท่าน จากนั้นท่านก็ท่องคาถาพร้อมโปรยดอกไม้ไปยัง iPher/ePher พร้อมกันกับหลวงพ่อปัญญา ทั้ง 2 ท่านโปรยดอกไม้ในพานจนหมด จากนั้นจึงได้พรมน้ำมนต์ลงบน iPher/ePher ที่วางอยู่ในพานบนแท่นพิธี ซึ่งพอถึงตรงนี้ถือว่าเป็นอันใกล้จบพิธีแล้ว หลังจากเกจิทั้ง 2 รูปได้พรมน้ำมนต์เสร็จแล้ว หลวงพ่อเมียนได้ลงมาจาากธรรมาสน์เพื่อนำแป้งมาเจิมที่ iPher/ePher โดยท่านทำการเจิมในแต่ละถาดและผมด้นิมนต์ท่านให้เจิมกรอบรูปยันต์และกรอปรูปแบบ iPher/ePher เมื่อหลวงพ่อเมียนท่านเจิมแป้งเสร็จแล้ว ท่านก็พูดว่า “เสร็จแล้ว” เป็นอันเสร็จพิธี

ผมได้นิมนต์หลวงพ่อเมียนให้ท่านนั่งรอตรงโซฟาซึ่งญาติโยมที่มาร่วมพิธีก็เข้าไปกราบท่านอีกครั้ง ในจังหวะที่นั่งรอกันอยู่นั้นจู่ๆไฟก็ติดขึ้นมาหลังจากที่ดับมาเกือบชั่วโมง ทุกคนตรงนั้นก็ฮือฮากันอีกรอบ และพูดเล่นกันว่าหลวงพ่อเมียนท่านของแรงจริงๆ เริ่มปลุกเสกไฟดับ ปลุกเสกเสร็จแล้วไฟติด ผมรู้สึกดีใจและรู้สึกว่าท่านเมตตาผมมาก ในการตอบรับนิมนต์เพื่อเป็นประธานในการปลุกเสก iPher/ePher ในครั้งนี้ ซึ่งหากดูภายนอกแล้วท่านอาจจะดูดุ แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านใจดีมาก และท่านยังชอบพูดคุยทักทายลูกศิษย์ที่มาหาด้วยภาษาเขมร ซึ่งผมพูดไม่เป็นครับ 555

หลังจากคนขับรถเอารถเข้ามาเทียบแล้ว ผมได้เดินพยุงไปส่งท่านที่รถและได้บอกท่านว่า ผมจะกลับมาและจะไปเยี่ยมท่านที่วัดอีกครั้ง หลังจากส่งหลวงพ่อเมียนขึ้นรถเสร็จ ผมก็รีบเขามาในพิธี เพื่อดูความเรียบร้อยของงานทั้งหมด

หลวงพ่อปัญญาบอกว่าให้ผมวาง iPher/ePher ทิ้งไว้สักพักเพื่อให้ได้รับพลังในพิธีอย่างเต็มที่โดยผมได้ขอให้หลวงพ่อปัญญาช่วยพรมน้ำมันพิเศษให้ iPher/ePher อีกรอบ เพราะครั้งก่อนตอนที่มาปลุกเสกมวลสาร ท่านได้ทำการพรมน้ำมันให้ซึ่งมีกลิ่นหอมมาก(ติดจมูก) รู้สึกได้ถึงพลังแห่งความเมตตา โดยที่ผมเพิ่งทราบในครั้งนี้ว่า น้ำมันที่ท่านพรมเพื่อปลุกเสกมวลสารในครั้งก่อนคือ “น้ำมันมหาสเน่ห์” ซึ่งท่านก็เมตตาเเป็นอย่างมากในการพรมน้ำมันลงบนตัว iPher/ePher ทีละพาน โดยระหว่างพรมน้ำมันมหาสเน่ห์ท่านได้บริกรรมคาถาไปด้วย ซึ่งมาถึงขั้นตอนนี้ผมมั่นใจมากว่า iPher/ePher ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้นั้น ได้ทำตามสูตรและพิธีโบราณครบถ้วนแล้ว มีเกจิอาจารย์ที่มาจากสายนี้โดยตรงมาปลุกเสกให้ ได้ที่ปรึกษาที่คอยแนะนำขั้นตอนและพิธีการต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีอย่างมืออาชีพ ได้รับความเมตตาจากวัดชลประทานราชดำริในการให้ใช้สถานที่รวมถึงทีมงานลูกศิษย์วัดที่คอยช่วยงานจนพิธีสำเร็จลุล่วง

ไม่น่าเชื่อครับว่า…จากโครงการที่เป็นเพียงความคิดของผมเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จากคนที่ประทับใจในการใช้งานงั่งและเป๋อ จนได้จัดทำเว็บไซต์ www.modernmajik.com รวมถึงแฟนเพจ MODERN MAJIK ขึ้นมา จนวันนี้ได้เป็นผู้จัดทำโครงการ LOVE & PEACE โดยมี iPher/ePher เป็นสื่อกลางในการเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อนำรายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR) วันนี้ความฝันของผมเป็นจริงแล้ว

ขอบคุณทุกคนที่สนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ครับ

อ่านรายละเอียดที่มาโครงการทั้งหมดได้ที่นี่ iPher/ePher