งั่งดี รุ่น 2 อาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ ในโครงการด้วยรักและสันติ 3 (1)

โครงการด้วยรักและสันติ 3

โครงการด้วยรักและสันติ 1 ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยได้จัดสร้างไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม และหลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานราชดำริ (ปลุกเสกวาระแรก) และอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ (ปลุกเสกวาระ 2) เป็นผู้ปลุกเสกวัตถุมงคล ซึ่งรายได้จากการบูชาวัตถุมงคล ส่วนหนึ่งบริจาคเข้า มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR)

ปี พ.ศ. 2564 “โครงการด้วยรักและสันติ 2” เกิดขึ้นอีกครั้งโดยได้รับความเมตตาจากอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ เป็นผู้ปลุกเสกวัตถุมงคลซึ่งประกอบด้วย งั่งดี รุ่น 1 และแม่ครูมนต์เสน่ห์เมืองมอญ โดยรายได้จากการบูชาวัตถุมงคลในโครงการด้วยรักและสันติ 1 และ 2 นั้น ได้เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมดจำนวน 25 ทุน ตามรายงานของมูลนิธิฯ (มยส.)

ในปลายปี 2564 โครงการด้วยรักและสันติ 3 ได้ดำเนินการต่อโดยได้จัดสร้าง งั่งดี รุ่น 2 ออกให้บูชา ซึ่งมี 2 แบบได้แก่
*งั่งดีแบบบูชา (ขนาดเล็กและขนาดใหญ่)
*งั่งดีแบบพกพา (ขนาดเล็กและขนาดใหญ่) ฐานอุดผงฝังตะกรุด

พิธีเททองหล่อวัตถุมงคล วันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 64

อาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ ปลุกเสก 3 เดือนเต็ม

หลังจากพิธีหล่อวัตถุมงคลในโครงการด้วยรักและสันติ 3 ปลายเดือนตุลาคม 2564 อาจารย์เจียม ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้อีก 3 เดือนเต็ม นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา
ซึ่งจะครบกำหนดวาระปลุกเสกช่วงปลายเดือน มกราคม 2565
โดยจะเปิดให้จองวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 10.00 น.)

พระคาถาปลุกเสก งั่งดี 
โอม หะโมหะงัง นะมะพะทะ จิเจรุนิ งั่งตาแดงอะหังกา อานุภาเวนะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิมะมะ
ให้ท่องพระคาถานี้ 9 ครั้งแล้วอธิษฐานใช้เถิดจะบังเกิดผล

โครงการด้วยรักและสันติ 3 อาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ (1) LOVE & PEACE 3 Arjarn Jiam MonSanaeMuangMon
โครงการด้วยรักและสันติ 3 อาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ (2) LOVE & PEACE 3 Arjarn Jiam MonSanaeMuangMon

มวลสาร
ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ แบบช่อบูชา
◦ งั่งดีและแม่ครูมนต์เสน่ห์เมืองมอญ
◦ สำริดขุดโบราณ (สัมฤทธิ์)
◦ ปลอกกระสุนปืน
◦ แผ่นยันต์ครูโดยอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ

รายการวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่ออกให้บูชาจำนวน
งั่งดี แบบบูชา ขนาดใหญ่ สูง 9 นิ้ว25 องค์
งั่งดี แบบบูชา ขนาดเล็ก สูง 6 นิ้ว40 องค์
งั่งดี รุ่น 2  แบบพกพา ขนาดใหญ่ สูง 7 ซ.ม.100 องค์
งั่งดี รุ่น 2 แบบพกพา ขนาดเล็ก สูง 5 ซ.ม.100 องค์

งั่งดีแบบพกพาขนาดเล็ก สูง 5 ซ.ม.
มี 4 แบบตามรายละเอียดด้านล่า

งั่งดีแบบพกพาขนาดใหญ่ สูง 7 ซ.ม.
มี 4 เนื้อ ตามรายละเอียดด้านล่าง

LOVE & PEACE project 1 began in 2019.
Created iPher/ePher which consecrated by Luang Pho Mien, Janiangwanaram Temple, Luang Pho Panya, ChonlaPratan Rajadamri Temple and Ajarn Jiam Mon Sanae Muang Mon.
Part of the income contribute to The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR).

In JANUARY 2021. Project LOVE & PEACE 2 started again.
This time very special because Ajarn Jiam Mon Sanae Muang Mon has created Ngang Dee and Mae Kru Mon Sanae Muang Mon (Mae Pher Beckoning Money) for this project.
Both of LOVE & PEACE 1 and 2 were donated via The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR) to students who affected by the violence in the 3 southern border provinces, total 25 scholarships according to the report of DSRR.

At the end of 2021, the project LOVE & PEACE 3 was continued by creating NGANG DEE GEN 2 which has 2 types

  • Ngang Dee Statue (small and big size)
  • Ngang Dee Portable (small and big size) Filled with magic powder and Takrud under the base.

Ceremony of casting on October 28, 2021.
Ajarn Jiam Mon Sanae Muang Mon has been consecrating 3 months after the casting ceremony at the end of October 2018.
NGANG DEE GEN 2 will open for reservation on February 14, 2022 at 10 A.M. (Thailand time)