1.พ่อเป๋อแม่เป๋อ ใหญ่ เนื้อสำริด (3)

พิพิธภัณฑ์งั่งและเป๋อ (ออนไลน์)

พิพิธภัณฑ์งั่งและเป๋อออนไลน์ โดยอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ

วิชางั่งและเป๋อของอาจารย์เจียมนั้น เกิดขึ้นจากความสนใจเนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์การใช้งานงั่งและเป๋อตั้งแต่เป็นเด็กน้อย เมื่อเติบโตขึ้นมาอาจารย์จึงเริ่มสะสมและทดลองใช้งานงั่งและเป๋อในรูปแบบต่างๆ ไม่เพียงแต่ทดลองใช้งานตามความเชื่อที่เคยได้ยินมาเท่านนั้น อาจารย์เจียมยังได้ศึกษาและทดลองในแบบที่แตกต่าง เพื่อให้รอบรู้และเข้าใจเครื่องรางชนิดนี้อย่างแท้จริง

จากระยะเวลาที่อาจารย์เริ่มใช้งานงั่งและเป๋อตั้งแต่เด็กมาถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลากว่าสามสิบปี งั่งและเป๋อในชุดสะสมของอาจารย์เจียมนั้นได้มาจากทั่วประเทศ ในช่วงออกเดินสายในร่ำเรียนวิชาและการเสาะหามวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคล ซึ่งแต่ละชิ้นแต่ละตนนั้น อาจารย์จดจำรายละเอียดและสารมารถเล่าที่มาที่ไปได้อย่างละเอียด งั่งและเป๋อนับพันองค์ที่อาจารย์เจียมได้เก็บสะสมเอาไว้นั้น ได้ผ่านการใช้งานโดยอาจารย์มาแล้วทั้งสิ้น


อัลบั้มรูปนี้จัดทำเพื่อรวบรวมงั่งและเป๋อพิมพ์ต่างๆบาง่สวนที่เป็นชุดสะสมของอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ
เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา ชุดนี้ไม่ได้แบ่งให้บูชาครับ (เป็นชุดสะสม)

Ngang and Pher online museum by Ajarn Jiam Mon Sanae Muang Mon

Arjarn Jiam has been interesting Ngang and Pher since he was child. He has a lot of experiences by using Ngang and Pher. In addition to experimenting with beliefs that have been heard, Ajarn Jiam also studied and experimented in different ways to truly know and understand this type of amulet.

From the time since Arjarn Jiam started to use Ngang and Pher from childhood to the present, it is more than thirty years. Ngang and Pher in his collection, he found during his trip to creation of sacred objects upcountry.
He remembers the details and the story of the origin for all of them. More over thousand Ngang and Pher in his collection, he has been using by himself.


Ngang and Pher Museum (online) This album compiles various Ngang and Pher that are Ajarn Jiam’s collection.
This set is not for sale. (Master’s Collection) 

#พิพิธภัณฑ์งั่งและเป๋อออนไลน์ 
#อาจารย์เจียมมนต์เสน่ห์เมืองมอญ