พระงั่งพิมพ์อาถรรพ์ สร้อยสังวาลย์กลีบบัว

พระงั่งพิมพ์มาตรฐาน | โมเดิร์น เมจิค

พระงั่งพิมพ์มาตรฐานรูปแบบต่างๆของ MODERN MAJIK อ้างอิงตามพิมพ์มาตรฐานของสมาคมอนุรักษ์พระงั่ง ประเทศไทย ชุดนี้เป็นชุดที่ผมสะสมและมีแบ่งให้บูชา สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ครับ

พญางั่งพิมพ์เกศดาบ ชฎาเอียง

พระงั่งฐาน 6 ฟันปลาเกศแหลม พิมพ์หน้าหนุ่ม

 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรโล้นทรงเครื่อง

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมไหล่ลู่

พระงั่งพิมพ์หน้าเหยี่ยว เศียรมงกุฎ

พระงั่งพิมพ์หน้ายักษ์สร้อยสังวาลย์

พระงั่งสะบัดหน้าพิมพ์ฐานฟันปลาใหญ่

พระงั่งสtบัดหน้าฐานดิน

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมปากกระจับ

พระงั่งสะบัดหน้า

พระงั่งพิมพ์สะบัดหน้า

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มไหล่กว้าง

พญางั่งพิมพ์ญานต่ำ

พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์ปากกระจับ

พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก

พญางั่งพิมพ์เกศดาบทรงเครื่อง

พญางั่งเกศเอียงพิมพ์นิ้วกระดก (พระงั่งญาณต่ำฐานดิน)

พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์ 
Lord of Ngang, Tilted face, Bald Head, Necklace.

พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก
Lord of Ngang, Suvarnabhumi, Finger Up.

พระงั่งพิมพ์เกศเอียงหน้าอกข้าวหลามตัด

พระงั่งพิมพ์เกศเอียงหน้าอกข้าวหลามตัด

พญางั่งพิมพ์เกศดาบฐานฟันปลาขวาสูง
Lord of Ngang, Long Headdress, Large Serrated Base.

พระงั่งพิมพ์อกเหลี่ยม

พญางั่งพิมพ์เกศดาบฐานฟันปลาขวาสูง
Lord of Ngang, Long Headdress, Large Serrated Base.

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลม

พระงั่งพิมพ์เล็กหน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่

พระงั่งพิมพ์เกศเอียง

พระงั่งพิมพ์หน้าจีน

พญางั่งพิมพ์เกศดาบชฎาเอียง

พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นปากเป็ด (ปากหนา)