รับซื้ออีเป๋อ ไอ้เป๋อ อีหง่างตาแดง ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627

รับซื้องั่งและเป๋อ

รับซื้องั่งและเป๋อเก่า

รับซื้อพระงั่งเก่าสายเขมร, ลาวและพม่า, เป๋อเขมร, ลาวและล้านนาสำหรับเก็บสะสมครับ ใครมีพระงั่งเก่าไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้บูชา ผมยินดีรับดูแลนะครับ 

รับซื้ออีเป๋อ ไอ้เป๋อ อีหง่างตาแดง ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้ออีเป๋อ ไอ้เป๋อ อีหง่างตาแดง ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627

ผมขอรับเฉพาะงั่งและเป๋อเก่าที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดหรืองั่งและเป๋อที่ได้มาจากญาตินะครับ งั่งที่เช่่ามาจากเว็บต่างๆไม่รับครับ

ถาม : ทำไมรับเฉพาะของที่เป็นมรดก???

ตอบ : เพราะงั่งที่ขายตามเว็บต่างๆราคาค่อนข้างสูง ผมเช่าเอาไว้เพื่อศึกษา เก็บสะสมและบูชา งั่งที่เป็นมรดกผมจะได้ถามประวัติได้ครับ

 

ถาม : จะรู้ได้ยังไงว่าคนขายจะไม่มาหลอกขาย และจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของมรดกตกทอด???

ตอบ : ไม่รู้ครับว่าหลอกหรือไม่ ต้องลองคุยกันดู 

 

ถาม : คุณอยากได้ของเก่าแต่ไม่สู้ราคาแล้วใครจะมาขายให้คุณ???

ตอบ : เออ…นั่นนะดิ 555

ถาม : คุณให้ราคาเท่าไหร่

ตอบ : ผมรับเช่าหลักร้อยถึงหลักพันครับ มากกว่านั้นขอผ่านครับ

ลองพูดคุยกันดูหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้ครับ ขอบคุณครับ

ติดต่อได้ที่ (คุณปูน)

Mobile : เบอร์ 086-8223627 

จันทร์-เสาร์ : สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. 

(ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย)

อาทิตย์ : สะดวกเวลา 10.00-21.00 น.

Line ID : poon007

E-Mail : modernmajik@gmail.com

รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627 จันทร์-เสาร์ : สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. (ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย) อาทิตย์ : สะดวกเวลา 10.00-21.00 น. Line ID : poon007 E-Mail : poon007@gmail.com
รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627 จันทร์-เสาร์ : สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. (ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย) อาทิตย์ : สะดวกเวลา 10.00-21.00 น. Line ID : poon007 E-Mail : poon007@gmail.com
รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627 จันทร์-เสาร์ : สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. (ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย) อาทิตย์ : สะดวกเวลา 10.00-21.00 น. Line ID : poon007 E-Mail : poon007@gmail.com
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627 จันทร์-เสาร์ : สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. (ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย) อาทิตย์ : สะดวกเวลา 10.00-21.00 น. Line ID : poon007 E-Mail : poon007@gmail.com
รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาแดงพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627 จันทร์-เสาร์ : สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. (ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย) อาทิตย์ : สะดวกเวลา 10.00-21.00 น. Line ID : poon007 E-Mail : poon007@gmail.com
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาโปน ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาโปน ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627 จันทร์-เสาร์ : สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. (ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย) อาทิตย์ : สะดวกเวลา 10.00-21.00 น. Line ID : poon007 E-Mail : poon007@gmail.com
รับซื้องั่งเขมรตาโปนพิมพ์นี้ครับ ใครจะขาย ต้องการขายงั่งตาแดง ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้ออีเป๋อ(ตัวเมีย) ไอ้เป๋อ (ตัวผู้) ใครต้องการปล่อยเป๋อเก่า ติดต่อผมได้ ใครจะขาย ต้องการขายไอ้เป๋ออีเป๋อ ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627
รับซื้ออีเป๋อ(ตัวเมีย) ไอ้เป๋อ (ตัวผู้) ใครต้องการปล่อยเป๋อเก่า ติดต่อผมได้ ใครจะขาย ต้องการขายไอ้เป๋ออีเป๋อ ติดต่อผมได้ครับ ติดต่อได้ที่ (คุณปูน) Mobile : เบอร์ 086-8223627

ติดต่อได้ที่ (คุณปูน)

Mobile : เบอร์ 086-8223627 

จันทร์-เสาร์ สะดวกเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.30-21.00 น. 

(ช่วงเวลาปกติทำงานประจำครับไม่สะดวกรับสาย)

อาทิตย์ สะดวกเวลา 10.00-21.00 น.

Line : @modernmajik

E-Mail : modernmajik@gmail.com

เพิ่มเพื่อน

บันทึก

บันทึก

12 thoughts on “รับซื้องั่งและเป๋อ”

  1. งั่งตาแดงฐานตันทองแดงเถื่อนของแท้เนื้อๆผมอยากเหนรูปเพื่อการศึกษาหน่อยคับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *