ปิดตาหลวงพ่อเกษม ของเซียนเล็ก ข้าวแกง FB18_21.02.23

พระเครื่องชุดสะสมของ “เฮียเล็ก ข้าวแกง”

#เล็กข้าวแกง คือชื่อในวงการของพ่อตาผมครับ ผมขออนุญาตพ่อตานำพระมาเพื่อศึกษาเรียนรู้และขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของ MODERN MAJIK ซึ่งท่านก็ให้อนุญาต รูปพระในอัลบั้มนี้จึงเป็นพระของพ่อตาผมทุกองค์ครับ

พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นสารพัดดี ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (1)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นสารพัดดี ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นสารพัดดี ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (1)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นสารพัดดี ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาลาภ ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (1)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาลาภ ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาลาภ ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (1)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาลาภ ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาโชค ของเซียนเล็ก ข้าวแกง
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาโชค ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาอุตม์ ของเซียนเล็ก ข้าวแกง
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518 รุ่นมหาอุตม์ ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 หน้านาง ของเซียนเล็ก ข้าวแกง
พระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 หน้านาง ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 พิมพ์ต้อ ของเซียนเล็ก ข้าวแกง
พระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 พิมพ์ต้อ ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อทองแดงรมดำ ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (1)
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อทองแดงรมดำ ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อทองแดงรมดำ ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (2)
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อทองแดงรมดำ ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อเปียกทอง ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (1)
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อเปียกทอง ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อเปียกทอง ของเซียนเล็ก ข้าวแกง (2)
เหรียญพระพุทธชินราช อินโดจีน 2485 เนื้อเปียกทอง ของเฮียเล็ก ข้าวแกง
พระพุทธชินราช ของเซียนเล็ก ข้าวแกง
พระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ รุ่นสงครามเกาหลี ปี 2493 ของเฮียเล็ก ข้าวแกง