15 เมษายน 2565 วันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย

#ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเพื่อสืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลของพระงั่งเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาและสนใจได้มีความรู้ที่เกี่ยวกับพระงั่งในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย เนื่องในโอกาสอันดีในวันปีใหม่ไทย ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย จึงขอใช้วัน…

15 เมษายน วันบูชาพระงั่งใหญ่ประจำปี

วันที่ 13-15 เมาษายน เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย ผมจึงถือโอกาสนี้ในการไหว้บูชาพระงั่งใหญ่ประจำปี ปกติช่วงวันสงกรานต์ผมและครอบครัวจะไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนเนื่องจากคนเยอะและรถติด จึงถิอโอกาสช่วงวันหยุดยาวนี้ จัดพิธีบูชาพระงั่งและเป๋อของผมเลยครับ …

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มไหล่กว้าง (7)

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มสร้อยสังวาลย์

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มสร้อยสังวาลย์

งั่งเทพแบบบูชาชุดพิเศษ (สีม่วง) NGANG THEP STATUE [SPECIAL] PURPLE

งั่งเทพแบบบูชาชุดพิเศษ (สีรุ้ง/สีม่วง) NGANG THEP STATUE [SPECIAL] RAINBOW/PURPLE

งั่งเทพแบบบูชาชุดพิเศษ สีรุ้งและสีม่วง จารยันต์โดยอาจารย์เจียมรอบองค์ งั่งเทพชุดพิเศษชุดนี้ เป็นงั่งเทพแบบบูชาสูง 6 นิ้ว มี 2 สีให้เลือกคือสีรุ้งและสีม่วง จารยันต์รอบองค์โดยอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ

พระงั่งเก่าฐานผุ

พระงั่งพิมพ์สะบัดหน้า (ถักเชือกเก่า)

พระงั่งพิมพ์สะบัดหน้า (ถักเชือกเก่า)

พระงั่งตาโปนเนื้อทองเถื่อนฐานอุดกริ่ง

พระงั่งตาโปนอุดกริ่งเนื้อทองแดงเถื่อน

พระงั่งตาโปนอุดกริ่งเนื้อทองแดงเถื่อน

พระงั่งสะบัดหน้าพิมพ์ฐานฟันปลาใหญ่

พระงั่งสะบัดหน้าพิมพ์ฐานฟันปลาใหญ่

พระงั่งสะบัดหน้าพิมพ์ฐานฟันปลาใหญ่

พญางั่งพิมพ์ญานต่ำ (3)

พญางั่งพิมพ์ญาณต่ำฐานดิน (เจ้าของฉายายืมหน้ามาเข้าฝัน)

พญางั่งพิมพ์ญานต่ำ