พระกริ่งสุคโต โชคลาภ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542

พระกริ่งรุ่น สุคโต โชคลาภ (พิเศษ) องค์ต้นแบบ

พระกริ่งสุคโต โชคลาภ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542

พระกริ่งรุ่น สุคโต โชคลาภ (องค์พิเศษต้นแบบ) ไม่อุดกริ่ง ไม่ตอกเลขและไม่มีจารยันต์ใต้ฐาน
หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการเล่นพระ องค์นี้อาจจะถูกมองว่าไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีองค์ประกอบไม่ครบ คือไม่มีการตอกเลขและไม่มีการจารยันต์ใต้ฐาน ซึ่งรอยจารยันต์จะต้องเป็นลายมือของอาจารย์มงคล วัดสุทัศน์
จากการสอบถามข้อมูลจากอาจารย์มงคล พบว่าตอนจัดสร้างพระกริ่งสุคโต โชคลาภนั้น ได้มีการหล่อต้นแบบออกมาดูก่อนโดยพระองค์ต้นแบบนั้นไม่ได้อุดกริ่ง แต่มีการตอกโค๊ดที่ด้านหลัง พระชุดนี้ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน
โดยอาจารย์มงคลได้ถวายพระกริ่งสุคโตโชคลาภชุดต้นแบบให้หลวงปู่หมุน เพื่อให้ท่านนำไปแจกญาติโยม

ข้อมูลจากเจ้าของเดิมแจ้งว่า ได้รับแจกพระองค์นี้จากหลวงปู่หมุน เมื่อครั้งไปทำบุญกับหลวงปู่ที่วัด โดยหลวงปู่หยิบออกจากย่ามมาให้

จากข้อมูลทั้ง 2 แหล่งนั้น ข้อมูลจากอาจารย์มงคล เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือครับ เพราะเป็นผู้สร้างพระกริ่งชุดนี้ขึ้นมา
ส่วนข้อมูลจากเจ้าของพระนั้น ผมรับฟังมาจากคนที่เอามาขายต่อให้ผมอีกที ความน่าเชื่อถือและแหล่งอ้างอิงข้อมูลก็ไม่ชัดเจน ทำให้ผมฟังไว้เฉยๆครับ

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่าจะเช่าหรือไม่เช่าพระองค์นี้มาก็คือ ดูองค์ประกอบต่างๆของพระ ความเก่า ลักษณะเนื้อนวะโลหะสูตรวัดสุทัศน์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆแล้ว ผมเชื่อมั่นว่าพระกริ่งสุคโตโชคลาภองค์นี้เป็นของแท้ ตามที่อาจารย์มงคลได้ให้ข้อมูลมา

ผมมีวิธีทดสอบสมมติฐานนี้ครับ โดยจะทำการตรวจหาส่วนผสมทางโลหะวิทยาจากหน่วยงานมาตรฐาน เทียบกับพระกริ่งสุคโตโชคลาภที่ตอกเลขโค๊ดครบอีก 2 องค์ เพื่อเป็นการยืนยันว่า พระกริ่งสุคโตโชคลาภองค์นี้ คือของจริง เพราะถ้าหากเป็นของจริงส่วนผสมและเนื้อต่างๆจะต้องออกมาใกล้เคียงกับอีก 2 องค์ที่เป็นแบบมาตรฐาน

มาติดตามกันครับว่าผลการตรวจหาองค์ประกอบทางโลหะวิทยาจะออกมาอย่างไร จะเหมือนหรือแตกต่างกับพระอีก 2 องค์หรือไม่….มาลุ้นกันครับ

พระกริ่งสุคโต โชคลาภ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542
พระกริ่งสุคโต โชคลาภ (องค์ปฐมต้นแบบ) หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542
ชมด้านหน้าแบบชัดๆครับ
พระกริ่งสุคโต โชคลาภ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542
พระกริ่งสุคโต โชคลาภ (องค์ปฐมต้นแบบ) หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542
โค๊ดด้านหลังตอกชัดเจนครับ
พระกริ่งสุคโต โชคลาภ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542
พระกริ่งสุคโต โชคลาภ (องค์ปฐมต้นแบบ) หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2542
ใต้ฐานไม่มีรอยจารยันต์และไม่มีตอกเลข