15 เมษายน 2565 วันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย

#ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเพื่อสืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลของพระงั่งเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาและสนใจได้มีความรู้ที่เกี่ยวกับพระงั่งในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย เนื่องในโอกาสอันดีในวันปีใหม่ไทย ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย จึงขอใช้วัน…

พญางั่งพิมพ์เศียรโล้นนิ้วกระดก

พญางั่งพิมพ์เศียรโล้นนิ้วกระดก องค์นี้สภาพใช้งาน ฐานด้านหน้ามีรอบแตกตามรูป สภาพผิวใช้งานจนสึกเนียน ผิวสวยมากครับ ใต้ฐานดินเดิมอยู่ระดับเข่า

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดพระงั่งออนไลน์ เดือนมกราคม 1

การประกวดพระงั่งแบบ NEW NORMAL (รูปแบบใหม่)

ข่าวดีคือจากผลงานการประกวดพระงั่งครั้งแรกในนาม สมาคมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย ที่ได้รางวัลถ้วยรวมการประกวดรางวัลที่ 1 ในงานที่ผ่านมา ทำให้ทางคณะผู้จัดงานได้เชิญเราเข้าร่วมงานประกวดในปี 2564 อีกหลายงาน ซึ่งในงานประกวดเดือนมกราคมที่แจ้งว่าหยุดจัดงานชั่วคราวนั้น การเปลี่ยนมาจัดงานประกวดแบบออนไลน์ทางผู้จัดก็ได้เชิญให้สมาคมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในการประกวดอีกเช่นกัน