22.05.11V1_3.พญางั่งเกศเอีงฐานดิน (1)

พญางั่งเกศเอียงฐานดิน (พญางั่งพิมพ์ญาณต่ำฐานดิน)

พญางั่งเกศเอียงฐานดิน คือชื่อใหม่ของ “พญางั่งพิมพ์ญาณต่ำฐานดิน” องค์นี้สภาพใช้งานสึกทั่วทั้งองค์ ใต้ฐานอุดชันโรง (อ่านว่า ชัน-นะ-โรง) หรือเรียกอีกอย่างว่าขี้สูด