พญางั่งสะบัดหน้า พิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์

พญางั่งสะบัดหน้า พิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์

พญางั่งสะบัดหน้า พิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์ องค์นี้สภาพใช้งานครับ ผิวสึกเนียน เศียรด้านบนทะลุเห็นเนื้อดิน ฐานด้านล่างปิดไม่เต็ม (เปิดมุมซ้ายและขวา) ฐานด้านหลังซ้ายเปิด ขอบโลหะสึกมนจากการใช้งาน ผิวพระองค์จริงสวยมากครับ แห้งดูธรรมชาติ ดูง่ายสบายตาครับ