พญางั่งพิมพ์ญานต่ำ (3)

พญางั่งพิมพ์ญาณต่ำฐานดิน (เจ้าของฉายายืมหน้ามาเข้าฝัน)

พญางั่งพิมพ์ญานต่ำ