พระงั่งฐาน 6 ฟันปลาเกศแหลม พิมพ์หน้าหนุ่ม

พระงั่งฐาน 6 ฟันปลาเกศแหลมพิมพ์หน้าหนุ่ม เป็นพระงั่งพิมพ์มาตรฐานที่หายากพอสมควรปัจจุบันพบเห็นได้ไม่มากนัก ลักษณะเฉพาะของพระงั่งพิมพ์นี้คือจำนวนสามเหลี่ยมฟันปลาที่ฐาน ที่มีจำนวน 6 ฟันปลา (ด้านหน้า 2 และด้านหลัง 4) ซึ่งมากกว่าพระงั่งฐานดินทั่วๆไปที่มี …