พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มไหล่กว้าง (7)

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มสร้อยสังวาลย์

พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มสร้อยสังวาลย์