พระงั่งเก่าฐานผุ

พระงั่งพิมพ์สะบัดหน้า (ถักเชือกเก่า)

พระงั่งพิมพ์สะบัดหน้า (ถักเชือกเก่า)

พระงั่งสะบัดหน้าฐานดิน 2

พระงั่งสบัดหน้า (หน้าสึกเนียน)

พระงั่งสบัดหน้าตามที่ปรากฏในรายการของชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่รายการประกวดพระงั่ง 6 พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นหัวหลิมรายการประกวดพระงั่ง 8 พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์รายการประกวดพระงั่ง 9 พญางั่งสะบ…