พระงั่งเขมรตาแดงอุดกริ่งเนื้อทองแดงเถื่อน "เสือดำ" by MODERN MAJIK

ราคางั่งขึ้นอยู่กับ…(จุด จุด จุด)

ราคางั่งขึ้นอยู่กับ…(จุด จุด จุด) หลังจากที่ได้ใช้งาน พบปะพูดคุยกับคนขายงั่ง คนซื้องั่ง คนสะสมงั่ง มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้ผมได้รับรู้ว่าแต่ละคนนั้น ตีค่าและราคาของงั่งกันอย่างไร เอาง่ายๆครับ คนขายงั่ง อยากขายให้แพงที่สุดที่คนยอมซื้อ คนซื้…