รูปหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปลุกเสกพิธีมหาจักรพรรดิตราธิราช พ.ศ. 2545

รูปหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล หน้าหนุ่ม พิธีมหาจักรพรรดิตราธิราช พ.ศ. 2545 (ชุดพิเศษ)

รูปหลวงปู่หมุน ฐิตสีโลขนาด 2.5*3 ซ.ม. ปลุกเสกพิธีมหาจักรพรรดิตราธิราช พ.ศ. 2545 ณ.อุโบสถวัดบ้านจาน จังหวัดศรีสะเกษ