15 เมษายน 2565 วันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย

#ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเพื่อสืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลของพระงั่งเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาและสนใจได้มีความรู้ที่เกี่ยวกับพระงั่งในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย เนื่องในโอกาสอันดีในวันปีใหม่ไทย ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย จึงขอใช้วัน…

พระงั่งฐาน 6 ฟันปลาเกศแหลม พิมพ์หน้าหนุ่ม

พระงั่งฐาน 6 ฟันปลาเกศแหลมพิมพ์หน้าหนุ่ม เป็นพระงั่งพิมพ์มาตรฐานที่หายากพอสมควรปัจจุบันพบเห็นได้ไม่มากนัก ลักษณะเฉพาะของพระงั่งพิมพ์นี้คือจำนวนสามเหลี่ยมฟันปลาที่ฐาน ที่มีจำนวน 6 ฟันปลา (ด้านหน้า 2 และด้านหลัง 4) ซึ่งมากกว่าพระงั่งฐานดินทั่วๆไปที่มี …