64.05.18.33 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0033 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย

บัตรรับรองพระงั่งแท้ โดยชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย

MODERN MAJIK เป็นสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฏหมาย โดยสมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทยมีบริการออกบัตรรับประกันพระงั่งแท้ ตรวจสอบโดยกรรมการผู้มีประสบการณ์ของทางสมาคม ผมจึงคัดพระงั่งแบบต่างๆเพื่อออกบัตรเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกตามรายการด้านล่างครับ

ปัจจุบันทางสมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทยได้ยุติการดำเนินการออกบัตรในนามสมาคมแล้ว โดยเปลี่ยนการดำเนินการภายใต้ชื่อ “ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย” โดยผู้ตรวจสอบและออกบัตรรับรองคือ คุณภัทร มหาเวทย์ 63 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบพระงั่งซึ่งมีประสบการณ์ในการสะสมและใช้งานพระงั่งพิมพ์ต่างๆมานานกว่า 20 ปี หากต้องการออกบัตรรับรองพระงั่งโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อ MODERN MAJIK เพื่อออกบัตรได้ครับ

64.05.18.33 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0033 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.05.18.33 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0033 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.06.19.55 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0055 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.06.19.55 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0055 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.08.10.66 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 66 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.08.10.66 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 66 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย – ราชัน
64.08.10.77 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0077 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.08.10.77 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0077 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.09.03.88 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาโปน เนื้อสัมฤทธิ์ ทองแดงเถื่อน
64.09.03.88 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาโปน เนื้อสัมฤทธิ์ ทองแดงเถื่อน โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
64.09.14.99 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0099
64.09.14.99 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0099
64.12.20.200 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0200
64.12.20.200 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0200
65.01.23.222 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0092
65.01.23.222 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0092

 

พระงั่งพิมพ์มาตรฐานที่ออกบัตรผ่าน MODERN MAJIK

64.06.19.49 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลขบัตร 0049
64.06.19.49 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลขบัตร 0049
64.06.19.50 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาโปนหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลขบัตร 0050
64.06.19.50 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาโปนหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลขบัตร 0050
64.06.19.53 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก หน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่ หมายเลขบัตร 0053
64.06.19.53 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก หน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่ หมายเลขบัตร 0053
64.06.19.54 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก หน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่ หมายเลขบัตร 0054
64.06.19.54 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก หน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่ หมายเลขบัตร 0054
64.08.10.62 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0062
64.08.10.62 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0062
64.08.10.64 บัตรรับรองพระแท้ แม่เป๋อล้านนา เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0064
64.08.10.64 บัตรรับรองพระแท้ แม่เป๋อล้านนา เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0064
64.08.10.74 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิ พิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลขบัตร 0074
64.08.10.74 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิ พิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลขบัตร 0074
64.08.10.79 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก หน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่ หมายเลขบัตร 0079
64.08.10.79 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก หน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่ หมายเลขบัตร 0079
64.06.10.80 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก เศียรแหลมไหล่ลู่ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลขบัตร 0080
64.06.10.80 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์เล็ก เศียรแหลมไหล่ลู่ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลขบัตร 0080
64.09.10.92 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0092
64.09.10.92 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0092
64.11.15.131 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งเกศดาบพิมพ์ฐานฟันปลาขวาสูง เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0131
64.11.15.131 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งเกศดาบพิมพ์ฐานฟันปลาขวาสูง เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0131
64.11.15.132 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์ปากกระจับ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0132
64.11.15.132 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์ปากกระจับ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0132
64.11.15.133 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์หน้าเหยี่ยวเศียรมงกุฎ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0133
64.11.15.133 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งพิมพ์หน้าเหยี่ยวเศียรมงกุฎ เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0133
64.11.15.134 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0134
64.11.15.134 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0134
64.11.15.136 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0136
64.11.15.136 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0136
64.11.15.141 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งอาถรรพ์พิมพ์สร้อยสังวาลย์กลีบบัว เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0141
64.11.15.141 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งอาถรรพ์พิมพ์สร้อยสังวาลย์กลีบบัว เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0141
64.11.15.150 บัตรรับรองพระแท้ พญษงั่งยันตะเบ็ดอาจารย์เจียม ฤทธิ์คง หมายเลข 0150
64.11.15.150 บัตรรับรองพระแท้ พญษงั่งยันตะเบ็ดอาจารย์เจียม ฤทธิ์คง หมายเลข 0150
64.11.23.160 บัตรรับรองพระแท้ ไอ้เป๋อ-อีเป๋อ (เล็ก) เนื้อทองทิพย์ผิวไฟ หมายเลข 0160
64.11.23.160 บัตรรับรองพระแท้ ไอ้เป๋อ-อีเป๋อ (เล็ก) เนื้อทองทิพย์ผิวไฟ หมายเลข 0160
64.12.20.202 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์ หมายเลข 0202
64.12.20.202 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์ หมายเลข 0202
64.12.20.203 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0203
64.12.20.203 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0203
64.12.20.202 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์ หมายเลข 0202
64.12.20.204 บัตรรับรองพระแท้ พญางั่งสะบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์ หมายเลข 0204
64.12.20.205 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลวงปู่ฤทธิ์รุ่น 1 เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0205
64.12.20.205 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาแดงหลวงปู่ฤทธิ์รุ่น 1 เนื้อสัมฤทธิ์ หมายเลข 0205
64.12.20.206 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาโปนหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0206
64.12.20.206 บัตรรับรองพระแท้ พระงั่งตาโปนหลังเรียบ เนื้อสัมฤทธิ์ทองแดงเถื่อน หมายเลข 0206