64.05.18.33 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0033 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย

บัตรรับรองพระงั่งแท้ โดยสมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย

MODERN MAJIK เป็นสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฏหมาย โดยสมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทยมีบริการออกบัตรรับประกันพระงั่งแท้ ตรวจสอบโดยกรรมการผู้มีประสบการณ์ของทางสมาคม ผมจึงคัดพระงั่งแบบต่างๆเพื่อออกบัตรเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกตามรายการด้านล่างครับ

64.05.18.33 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0033 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0033 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย – ขุนศึก
64.06.19.55 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0055 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0055 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย – โงกุน
64.08.10.66 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 66 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 66 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย – ราชัน
64.08.10.77 บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0077 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย
บัตรรับรองพระแท้ พ่อเป๋อตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ โลหะหล่อตัน หมายเลขบัตร 0077 โดย สมาคมอนุรักษ์พระงั่งประเทศไทย – จักรพรรดิ์