1.พ่อเป๋อแม่เป๋อ ใหญ่ เนื้อสำริด (3)

พิพิธภัณฑ์งั่งและเป๋อ (ออนไลน์)

พิพิธภัณฑ์งั่งและเป๋อออนไลน์ โดยอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ

อัลบั้มรวบรวมงั่งและเป๋อพิมพ์ต่างๆที่เป็นชุดสะสมของอาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ
ชุดนี้ไม่ได้แบ่งให้บูชาครับ (เป็นชุดสะสมของอาจารย์)

Ngang and Pher Museum (online) This album compiles various Ngang and Pher that are Ajarn Jiam’s collection.
This set is not for sale. (Master’s Collection) 

#พิพิธภัณฑ์งั่งและเป๋อออนไลน์ 
#อาจารย์เจียมมนต์เสน่ห์เมืองมอญ