พระงั่งตาโปน

พระงั่งองค์แรกของ MODERN MAJIK คือพระงั่งตาโปน ดังนั้นต้นกำเนิดของโมเดิร์น เมจิค จึงถือว่าเกิดจากงั่งตาโปน หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมพระงั่งตาโปนแบบต่างๆ ทั้งงั่งตาโปนเนื้อทองแดงเถื่อน เนื้อทองผสม ทั้งปบบอุดกริ่งและแบบฐานตัน

พระงั่งตาโปน