พระงั่งพิมพ์อาถรรพ์ สร้อยสังวาลย์กลีบบัว

พระงั่งพิมพ์มาตรฐาน | โมเดิร์น เมจิค

พระงั่งพิมพ์มาตรฐานรูปแบบต่างๆของ MODERN MAJIK อ้างอิงตามพิมพ์มาตรฐานของสมาคมอนุรักษ์พระงั่ง ประเทศไทย ชุดนี้เป็นชุดที่ผมสะสมและมีแบ่งให้บูชา สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ครับ