สมาคมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย

สมาคมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย

สมาคมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ศรัทธาในพระงั่ง และเครื่องรางประเภทเป๋อ อิ้น วัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์และให้ความรู้เกี่ยวกับพระงั่งพิมพ์ต่างๆ โดยจัดกิจกรรมให้สมาชิกและผู้นิยมชมชอบพระงั่งมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกคือ การประกวดพระงั่งครั้งในงาน “มหกรรมการประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์และเครื่องรางของขลัง” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ วัดกำแพงแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นการประกวดพระงั่งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

งานประกวดพระงั่งครั้งแรก

การประกวดพระงั่งครั้งแรกของประเทศไทย
การประกวดพระงั่งครั้งแรกของประเทศไทย

 

งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 2

งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 2 โดย ชมรมผู้อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาเครื่องรางไทย วันที่ 16-17 ม.ค. 64 สถานที่ โรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 2 โดย ชมรมผู้อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาเครื่องรางไทย วันที่ 16-17 ม.ค. 64 สถานที่ โรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 3

งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 3 โดย ชมรมผู้อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาเครื่องรางไทย วันที่ 6-7 ก.พ. 64 สถานที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติ  จ.นครสวรรค์
งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 3 โดย ชมรมผู้อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาเครื่องรางไทย วันที่ 6-7 ก.พ. 64 สถานที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

 

งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 4

งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 4 โดย ชมรมผู้อนุรักษ์ทรัพย์แผ่นดิน วันที่ 6-7 มี.ค. 64 สถานที่ ตลาดคู่เขื่อนขุนด่านปราการชล  จ.นครนายก
งานประกวดพระงั่งครั้งที่ 4 โดย ชมรมผู้อนุรักษ์ทรัพย์แผ่นดิน วันที่ 6-7 มี.ค. 64 สถานที่ ตลาดคู่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก