อิ๊กคิว

งั่งตาแดงอิ๊กคิว

“อิ๊กคิว” คือ งั่งเขมรตาแดงเนื่อทองแดงหลังยันต์ยุ่ง ประวัติ : เช่ามาจากเว็บไซต์จำหน่ายงั่ง ผลงาน : สั่นเจอสาวใน McDonald Drive Thru สาขากาญจนาภิเษก

งั่งเขมรตาแดงหลังยันต์ชื่อ"อิ๊กคิว"
งั่งเขมรตาแดงหลังยันต์ชื่อ”อิ๊กคิว”
งั่งเขมรตาแดงหลังยันต์ชื่อ"อิ๊กคิว"
งั่งเขมรตาแดงหลังยันต์ชื่อ”อิ๊กคิว”

Leave a Reply