ประสบการณ์การใช้งั่ง 10 ข้อ โดย MODERN MAJIK

ประสบการณ์การใช้งั่งและเป๋อ โดย MODERN MAJIK

ประสบการณ์การใช้งั่งและเป๋อ โดย MODERN MAJIK หลังจากที่ผมได้ใช้งานงั่งและเป๋อมาเป็นระยะเวลาประมาณ 9 เดือน โดยใช้งานงั่งทุกวันแบบสลับกันใช้ เรื่องที่ผมจะบอก มาจากประสบการณ์ของผมล้วนๆครับ ทดลองใช้และเจอประสบการณ์มายังไง ก็เล่าอย่างนั้น ผมพอสรุปได้…