ไอ้เป๋อและอีเป๋อ (อีหง่างเขมร) ชื่อไอ้ทิดแฃะอีจุกจูเนียร์ เนื้อทองผสม by MODERN MAJIK

ไอ้เป๋อและอีเป๋อ

ไอ้เป๋อและอีเป๋อ หลังจากใช้งั่งสักพักผมรู้สึกว่า “เป๋อ” ก็น่าจะเป็นเครื่องรางของขลังประเภทเดียวกันกับงั่ง ต่างกันแค่เป๋อเป็นตัวเมีย (ผู้หญิง) ส่วนงั่งนั้นเป็นตัวผู้ (ผู้ชาย) พอศึกษาข้อมูลจึงพบว่าจริงๆแล้ว เป๋อมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย สำหรับ…