จรวดขิก อาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ ROCKET KICK Arjarn Jiam MonSanaeMuangMon

ROCKET KICK : จรวดขิก อาจารย์เจียม มนต์เสน่ห์เมืองมอญ

New challenge of believes. The mixed of ancient fetishes and new hope of all mankind. Designed by mixed of Palat Khig and Rocket become to ROCKET KICK.Are you ready? Let’s fly together!!! จรวดขิก คือ ปลัดขิกในรูปทรงจรวด เนื้อทองทิพย์ผสมมวลสารสำ…