งั่งดีเนื้อทองทิพย์ และ งั่งดีเนื้อสำริดมงคล และแม่ครูมนต์เสน่ห์เมืองมอญ (แม่เป๋อเรียกทรัพย์) ชุดนำฤกษ์เนื้อทองทิพย์(ผิวไฟ)/เนื้อสำริดมงคล(ผิวไฟ)

เนื้อทองทิพย์/เนื้อสำริดมงคล

วันนี้ขออธิบายความหมายของวัตถุมงคลเนื้อต่างๆที่ทาง MODERN MAIK ได้จัดสร้างขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจที่มาและลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏครับ

งั่งดีเนื้อทองทิพย์ (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวน้ำผึ้ง)
งั่งดีเนื้อทองทิพย์ (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวน้ำผึ้ง)
งั่งดีเนื้อทองทิพย์ (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวน้ำผึ้ง)
งั่งดีเนื้อทองทิพย์ (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวน้ำผึ้ง)
ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ (iPher/ePher) เนื้อทองทิพย์ (องค์ครู)
ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ (iPher/ePher) เนื้อทองทิพย์ (องค์ครู)
ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ (iPher/ePher) เนื้อทองทิพย์ (องค์ครู)
ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ (iPher/ePher) เนื้อทองทิพย์ (องค์ครู)

เนื้อทองทิพย์ (Magic Brass)
เนื้อทองทิพย์ คือ ชื่อเรียกเนื้อพระหรือวัตถุมงคลที่หล่อจากเนื้อทองเหลืองผสมกับชนวนมวลสารต่างๆ โดยสีของเนื้อโลหะที่ออกมาจะเป็นสีเหลืองทอง สีสุก เนื่องจากโลหะหลักที่ใช้คือทองเหลือง ซึ่งในปัจจุบันเนื้อทองเหลืองมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีในการผลิตที่พัฒนาขึ้น

ในช่วงหลังๆพบว่ามีความนิยมในการตั้งชื่อ “เนื้อทองทิพย์” เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นชื่อที่ฟังแล้วความหมายดี ตัวอย่างของพระเนื้อทองทิพย์คือ พระกริ่งรุ่นธรรมขันธ์ เนื้อทองทิพย์ ที่จัดสร้างโดยวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ปี 2561
เช่นเดียวกับที่ MODERN MAJIK ได้จัดสร้างไอ้เป๋อ/อีเป๋อ (iPher/ePher) ในโครงการ ด้วยรักและสันติ ปี 2562 ก็ได้มีการจัดสร้างเนื้อทองทิพย์เช่นกัน โดยโลหะหลักที่ใช้ในครั้งนั้นคือเนื้อทองเหลืองเก่า ใช้เป็นมวลสารหลักผสมชนวนมวลสารต่างๆเพิ่มเข้าไป นั่นจึงทำให้เนื้อทองทิพย์นอกจากจะมีสีสวยแล้ว ยังมีความขลังจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เพิ่มเข้าไป โดยในปี 2564 โครงการ “ด้วยรักและสันติ 2” ได้มีการจัดสร้าง “งั่งดีและแม่ครูมนต์เสน่ห์เมืองมอญ”เนื้อทองทิพย์ก็ยังคงเป็นทางเลือกแรกที่ต้องมีให้บูชา สืบเนื่องมาจากพระงั่ง แม่เป๋อรุ่นเก่าๆของโบราณนั้น ได้มีการสร้างมาจากเนื้อทองผสม เนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นภาพจำของใครหลายๆคน และยังเป็นเอกลักษณ์ของ MODERN MAJIK ที่ต้องมีเนื้อนี้ออกให้บูชา
ในส่วนของการแต่งผิวแบบต่างๆนั้น ก็เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการสะสมและบูชา มีตัวเลือกมากขึ้น

งั่งดีเนื้อสำริดมงคล (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวแบล็คโครม)
งั่งดีเนื้อสำริดมงคล (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวแบล็คโครม)
งั่งดีเนื้อสำริดมงคล (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวแบล็คโครม)
งั่งดีเนื้อสำริดมงคล (ผิวปัดเงา/ผิวกลับ/ผิวแบล็คโครม)

เนื้อสำริดมงคล (Golden Bronze)
ตามความหมายที่แท้จริง สำริด คือ โลหะผสมที่มีทองแดงเป็นหลัก ซึ่งวัตถุมงคลต่างๆนั้นนิยมทำด้วยเนื้อสำริดเนื่องจาก “สำริด” สามารถเขียนว่า “สัมฤทธิ์” ได้เช่นกันมีความหมายเดียวกัน ซึ่งในภาษาไทยคำว่าสัมฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จ เนื้อสำริดมงคลที่ MODERN MAJIK ได้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมานั้นเกิดจากต้องการความหมายของชื่อที่ดี เป็นมงคล จึงเลือกเขียนคำว่า สำริด (แบบโบราณ) และเติมคำว่า “มงคล” ต่อท้าย รวมกันได้คำว่า “สำริดมงคล” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Golden Bronze ซึ่งแปลได้ว่า เนื้อสำริดที่มีค่าดั่งทองคำ

โดยส่วนผสมหลักของเนื้อสำริดมงคลคือทองแดง ผสมกับชนวนมวลสารต่างๆเข้าไปเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหากอ้างอิงพระงั่งเก่าแบบโบราณนั้น พระงั่งเนื้อทองแดงเถื่อนถือเป็นพระงั่งพิมพ์นิยมและเป็นพระงั่งพิมพ์ที่หลายคนอยากมีในครอบครอง ซึ่งเนื้อสำริดมงคลนั้นหากใช้งานจนผิวเปิดหรือผิวกลับแล้ว สีผิวจะออกเหมือนเนื้อทองแดงเถื่อน ซึ่งจะช่วยให้ดูขลังเหมือนเป็นพระงั่งของเก่าแบบโบราณ ในโครงการด้วยรักและสันติ ปี 2562 ที่ได้จัดสร้างไอ้เป๋อ/อีเป๋อ (iPher/ePher) จึงถือเป็นครั้งแรกของการเรียกชื่อเนื้อโลหะชนิดนี้ ซึ่งในปี 2564 โครงการด้วยรักและสันติ 2 “งั่งดีและแม่ครูมนต์เสน่ห์เมืองมอญ” ก็มีการจัดสร้างเนื้อสำริดมงคลด้วยเช่นกัน มีการแต่งผิวแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น

ตัวอย่างวัตถุมงคลในโครงการด้วยรักและสันติ 1 (ปี 2562)

ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ขนาดเล็ก
(กว้าง/สูง 3 ซ.ม.)

ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (จองเต็มแล้ว)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลผิวไฟ เล็ก LIMITED EDITION (จองเต็มแล้ว)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ เล็ก – กว้าง/สูง 3 ซ.ม. (ยังมีให้บูชา)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ชุบเงิน เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ชุบเงิน เล็ก – กว้าง/สูง 3 ซ.ม. (ยังมีให้บูชา)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ รมดำ เล็ก – กว้าง/สูง 3 ซ.ม. (ยังมีให้บูชา)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล เล็ก (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล เล็ก – กว้าง/สูง 3 ซ.ม. (ยังมีให้บูชา)

 

ไอ้เป๋อ/อีเป๋อ ขนาดใหญ่ อุดกริ่ง
(กว้าง/สูง 5 ซ.ม.)

ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ผิวไฟ ใหญ่ อุดกริ่ง (LIMITED EDITION) – จองเต็มแล้ว
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลชุบรัก ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลชุบรัก ใหญ่ อุดกริ่ง (LIMITED EDITION) (ยังมีให้บูชา)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์ ใหญ่ อุดกริ่ง (ยังมีให้บูชา)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์รมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ ทองทิพย์รมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (ยังมีให้บูชา)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคล ใหญ่ อุดกริ่ง (ยังมีให้บูชา)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (1)
ไอ้เป๋ออีเป๋อ สำริดมงคลรมดำ ใหญ่ อุดกริ่ง (ยังมีให้บูชา)

ติดต่อเพื่อบูชา iPher/ePher
โทร 086-822-3627 (คุณปูน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *