พระงั่งพิมพ์ใหญ่-พระงั่งพิมพ์กลาง

พระงั่งพิมพ์มาตรฐาน

พระงั่งพิมพ์มาตรฐาน

คือพระงั่งที่ระบุเอกลักษณ์ขึ้นเพื่อใช้ในการประกวดในงาน มหกรรมการประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์และเครื่องรางของขลัง ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ วัดกำแพงแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดรับพระงั่งเข้าประกวด ซึ่งแบบและพิมพ์ต่างๆของพระงั่งทั้ง 48 แบบที่รับเข้าประกวด มีตามรายชื่อด้านล่างครับ

พระงั่งพิมพ์ใหญ่-พระงั่งพิมพ์กลาง
1 นางพญางั่ง
2 พญางั่งสุวรรณภูมิทรงเครื่องพิมพ์จักรพรรดิ์
3 พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์สมาธิ 
4 พญางั่งสุวรรณภูมิพิมพ์นิ้วกระดก พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
5 พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์หูยาน
6 พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นหัวลิ่ม
7 พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์ปากเป็ด
8 พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์เศียรโล้นสร้อยสังวาลย์ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
9 พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์ฐานฟันปลาใหญ่ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
10 พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์ปากกระจับ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
11 พญางั่งสบัดหน้าพิมพ์หน้าเทพ 
12 พระงั่งพิมพ์สบัดหน้า 
13 พญางั่งพิมพ์ญาณต่ำฐานดิน พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
14 พญางั่งพิมพ์เศียรโล้นนิ้วกระดก พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
15 พญางั่งพิมพ์เกศดาบทรงเครื่อง พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
16 พญางั่งพิมพ์เกศดาบฐานฟันปลาขวาสูง พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
17 พญางั่งพิมพ์เกศดาบชฎาเอียง พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
18 พญงั่งพิมพ์เกศดาบสร้อยสังวาลย์ 
19 พระงั่งพิมพ์อาถรรพ์สร้อยสังวาลย์แหลม 
20 พระงั่งพิมพ์อาถรรพ์สร้อยสังวาลย์กลีบบัว พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
21 พระงั่งพิมพ์ตะปูสังฆวานรเกศเอียง 
22 พระงั่งพิมพ์ตะปูสังฆวานรเศียรโล้น
23 พระงั่งพิมพ์ตะปูสังฆวานรเกศบัว 
24 พระงั่งพิมพ์หูไหหน้าเทวดาทรงเครื่องปางจักรพรรดิ์
25 พระงั่งพิมพ์หูไหหน้าเทวดา 
26 พระงั่งพิมพ์เกศเอียงไหล่ลู่ 
27 พระงั่งพิมพ์เศียรโล้นไหล่ลู่ 
28 พระงั่งพิมพ์อกเหลี่ยม 
29 พระงั่งพิมพ์หน้าเหยี่ยวเศียรมงกุฎ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค 1 พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค 2
30 พระงั่งพิมพ์หน้าจีน 
31 พระงั่งพิมพ์หน้ายักษ์สร้อยสังวาลย์ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
32 พระงั่งพิมพ์เกศเอียงหน้าอกยู
33 พระงั่งพิมพ์เกศเอียงหน้าอกข้าวหลามตัด
34 พระงั่งพิมพ์เศียรโล้นหลังเท้าโค้งปากตรง
35 พระงั่งพิมพ์เศียรโล้นนิ้วโค้ง

พระงั่งพิมพ์เล็ก
36 พระงั่งพิมพ์เล็กหน้าอกข้าวหลามตัดใหญ่
37 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมทรงเครื่อง
38 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรโล้นทรงเครื่อง พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
39 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่ม
40 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มไหล่กว้าง
41 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมเกศตุ่มสร้อยสังวาลย์ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
42 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมปากกระจับ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
43 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลมไหล่ลู่ พระงั่งพิมพ์มาตรฐานของโมเดิร์น เมจิค
44 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรแหลม
45 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรโล้นนิ้วกระดก
46 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรโล้นผมหวี
47 พระงั่งพิมพ์เล็กเศียรโล้นหูยาน
48 พระงั่งพิมพ์ ตาแดง-ตาโปน ทองแดงเถื่อนหลังเรียบ (ยุคต้น)

พระงั่งพิมพ์ใหญ่-พระงั่งพิมพ์กลางพระงั่งพิมพ์ใหญ่-พระงั่งพิมพ์กลาง-พิมพ์เล็ก

เครดิตภาพ : คุณภัทร มหาเวทย์