MODERN MAJIK พระงั่งตาแดงเนื้อทองแดงเถื่อน "สมจิตต์"

พระงั่งชำรุด…ใช้งานได้ไหม

  พระงั่งชำรุด…ใช้งานได้ไหม ผมเองมีพระงั่งที่ชำรุดอยู่ 2 ตัว ตอนได้มานั้นคนที่มาเสนอขายไม่ยอมบอกว่างั่งชำรุด แต่ดูจากรูปก็รู้ว่างั่งไม่สมบูรณ์ ซึ่งผมมีทางเลือกอยู่ 2 อย่าง คือ รับหรือไม่รับ ด้วยความรักและชอบงั่งอยู่แล้ว จึงตัดสินใจรับมาดูแ…