พระงั่งพิมพ์หน้าเหยี่ยว เศียรมงกุฎ

พระงั่งพิมพ์หน้าเหยี่ยว (เศียรมงกุฎ)

พระงั่งพิมพ์หน้าเหยี่ยวเศียรมงกุฎ เป็นพระงั่งฐานดินขนาดกลาง องค์นี้สภาพเก่าเก็บครับ เจ้าของเก็บไว้มานานไม่ได้ใช้งาน (เป็นสมบัติตกทอด) จากสภาพผิวที่มีรอยขีดข่วนทั่วทั้งองค์ สันนิษฐานได้ว่าเกิดจากการเก็บร่วมกับของแข็งที่มีเหลี่ยม มีมุม โดยมีการเคลื่อนที่หรือขยับบ่อยๆ ทำให้เกิดการขูดขีดและเสียดสี ซึ่งร่องรอยต่างๆนั้นเป็นรอยที่เกิดมานานแล้วครับ ไม่ใช่รอยที่เกิดใหม่